Dzień Edukacji Prawnej 2018 kalendarz wydarzeń

Dzień Edukacji Prawnej 15 marca 2018 r.

15 marca obchodzony będzie po raz drugi Dzień Edukacji Prawnej, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” (SSPI), a współorganizatorem Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia” (FEPI). Jego celem jest promocja wiedzy prawnej, rozbudzenie zainteresowania obywateli tematyką prawa, a przede wszystkim przybliżenie instytucji wymiaru sprawiedliwości. Główny nurt wydarzeń organizowanych przez regionalne sądy powszechne oraz oddziały Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA ukierunkowany jest na dzieci i młodzież, ale również dorośli znajdą intersujące propozycje. W wielu sądach odbędą się spotkania z sędziami, radcami prawnymi i adwokatami, symulacje rozpraw, wykłady i dyskusje na temat zagadnień prawnych oraz instytucji wymiaru sprawiedliwości, pokazy mediacji, konkursy krasomówcze i artystyczne, debaty oksfordzkie oraz inne interesujące działania - zostanie m. in. ogłoszony konkurs skierowany do młodzieży, który zostanie rozstrzygnięty w Dzień Wymiaru Sprawiedliwości 23 maja. 

Dzień Edukacji Prawnej będzie okazją do  podsumowania działań prowadzonych wcześniej przez środowisko sędziowskie  oraz wytyczenia planów na przyszłość.

Program partnerów, którymi w tym roku są Wolters Kluwer Polska, Fundacja Court Watch Polska oraz Fundacja ProPublika wzbogaca ofertę interesujących wydarzeń edukacyjnych.

Uczestnicy spotkań w wybranych sądach będą mieli możliwość udziału w grze planszowej „Prawopolis”, przygotowanej i prowadzonej przez wolontariuszy i pracowników Fundacji Court Watch Polska. Fundacja Court Watch Polska jest organizacją działającą na rzecz zbliżenia do siebie sądów i społeczeństwa. Od 2016 roku prowadzi Program Edukacji Prawnej w szkołach w całej Polsce. Fundacja używa interaktywnych narzędzi edukacyjnych. Więcej informacji pod adresem: courtwatch.pl/program-edukacji-prawnej/

W dniach poprzedzających Dzień Edukacji Prawnej, Fundacja ProPublika wraz z Fundacją ELEMENTARZ oraz Stowarzyszeniem Sędziów Polskich IUSTITIA, rozpoczęła realizację projektu edukacji obywatelskiej pt. „Po co nam sądy?” w ramach którego sędziowie przeprowadzą spotkania edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych na terenie 5 województw, przekazując im podstawową wiedzę na temat prawa oraz wymiaru sprawiedliwości. W kolejnym kroku projektu uczniowie odwiedzą pobliskie sądy, uczestnicząc w inscenizacjach rozpraw oraz zwiedzając gmachy sądowe. W ramach projektu przeprowadzone będą dwa konkursy tematyczne - plastyczny oraz literacki.

W organizację  Dnia Edukacji Prawnej włączyło się także  największe wydawnictwo prawnicze Wolters Kluwer Polska, które na co dzień podejmuje działania upowszechniające wiedzę prawną zarówno wśród prawników, jak też specjalistów różnych dziedzin.  Już od 12. Marca z okazji Dnia Edukacji Prawnej na stronie www.lex.pl prezentowany będzie cykl artykułów „Bliżej prawa”, podejmujących tematy prawne interesujące obywateli, takie m. in. jak: formalności związane z rekrutacją do przedszkoli, rozwód a prawo do dzieci, firma w domu, spadki i darowizny, prawo pracy – nowości, formalności przy sprzedaży mieszkania, jak postępować przy egzekucji komorniczej i wiele innych. 15 marca odbędą się webinary przybliżające tematykę uprawnień rodzicielskich oraz prowadzenia firmy w domu. Ponadto dla szkół planowana jest emisja nagrania lekcji prawa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wykorzystania na zajęciach WOS-u, a książki z zakresu prawa dostępne na stronie www.profinfo.pl będą tańsze aż o 20%. 

Szczegółowy Program obchodów Dnia Edukacji Prawnej realizowanych przez Iustitię poniżej:

BEŁCHATÓW

- wizyta uczniów w sądzie i udział w rozprawie w charakterze publiczności.

 

BIAŁA PODLASKA

- O godzinie 9.00 Pan Prezes Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej Roman Zazula dokona uroczystego otwarcia Dni Edukacji Prawnej, następnie zostanie przeprowadzonych szereg prelekcji przez sędziów, kuratorów, prokuratora oraz asystenta sędziego, dla uczniów szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

- Został ogłoszony konkurs plastyczny dla uczniów klasy III szkoły podstawowej ,,Z wizytą w Sądzie”, z którego prace zostaną wywieszone w holu głównym gmachu budynku Sądu.

- Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej odwiedzi 150 uczniów.

 

BIAŁYSTOK

- 10 sędziów uda się do wybranych szkół podstawowych gimnazjum i szkół średnich z prelekcją w dniu 15 marca 2018r. Dzieciom i młodzieży szkolnej w ramach tych spotkań poza czasem na dyskusje zostaną rozdane długopisy z napisem SSP Iustitia oraz słodycze. Młodszym uczniom zostanie zaprezentowany film o sądzie. Rozdamy też książki LEX APTECZKA, które nasz oddział dostał podczas zjazdu w Mszczonowie w tym roku i które w ramach promocji zamówiliśmy sami jako oddział we wcześniejszym czasie.

- ponadto w DNIU Edukacji Prawnej planujemy zorganizować dla młodzieży zwiedzanie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Deklarują w ramach prelekcji swój udział mediatorzy i adwokaci;

- planujemy, aby Departament Edukacji w urzędzie miejskim w Białymstoku ogłosił konkurs fotograficzny.

 

BYDGOSZCZ

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

- zorganizowanie spotkań młodzieży z sędziami w szkołach tego dnia lub w innym dogodnym uzgodnionym terminie.

- zorganizowanie wyjścia uczniów do sądu celem udziału w rozprawach tego dnia lub w innym dogodnym uzgodnionym terminie.

- udział w spotkaniu z sędziami ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA oraz prezentacja filmu z przebiegu rozprawy karnej. W ramach tego spotkania zapoznanie się z historią Sądu Okręgowego w Bydgoszczy .

Spotkanie jest zaplanowane 15.03.2018 w godzinach 13.00-15.00 w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy sala 224. Podczas spotkań poruszymy tematy z zakresu prawa, zaproponujemy rozwiązanie kazusów, odpowiemy na uprzednio przygotowane pytania.

 

CZĘSTOCHOWA

Sąd Rejonowy w Częstochowie

ul. Dąbrowskiego 25/35, podczas którego będzie możliwość obejrzenia od środka budynku sądu, sali rozpraw, gabinetu sędziego, biura obsługi interesanta, "niebieskiego pokoju", a chętni będą mogli wziąć udział w minikonkursie wiedzy prawnej z nagrodami.

 

TRÓJMIASTO

III Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej (12-16 marca 2018 roku)

Współorganizatorzy – Sąd Okręgowy w Gdańsku, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Gdańsku, pomorskie korporacje prawnicze.

SO w Gdańsku

 

Program:

1)    12 marca (poniedziałek):

- Mediacje rówieśnicze - pokaz i omówienie – P. Katarzyna Stryjek – 9.00 i 10.00 (335) dwie edycje;

- symulacja rozprawy cywilnej (101) – dwie edycje 10.00 i 12.00

- symulacja rozprawy karnej (101) – dwie edycje  – 11.00, 13.00

 

2)    13 marca (wtorek)

- symulacja rozprawy cywilnej (101) – dwie edycje 10.00 i 12.00

- symulacja rozprawy karnej (101) – dwie edycje  – 11.00, 13.00

- Spotkanie Pani sędzi Ewy Ważny z dyrektorami szkół ponadpodstawowych Godzina 11 – 13 sala 335

 

3)    14 marca (środa)

- Debata „Sądy w mediach – doświadczenia polskie i niemieckie”

 

4)    15 marca (czwartek)

- Dzień Otwarty w SO w Gdańsku (wizyty uczniów na rozprawach karnych),

 

5)    16 marca (piątek)

- Finał Pomorskiego Tygodnia Wiedzy o Prawie.

 

6)    Równolegle w tygodniu od 12-16 marca 2018 roku:

1)    wizyty sędziów, adwokatów, radców prawnych i przedstawicieli innych korporacji prawniczych w szkołach;

2)    wizyty uczniów w sądach na rozprawach karnych;

3)    wizyty w sądzie lub szkolenie dla nauczycieli szkół;

4)    wizyty sędziów, adwokatów i radców prawnych w domach opieki, klubach seniorów – koordynują adwokaci i radcowie prawni; 

5)    Propozycje sądów rejonowych – symulacje w dużych sądach.

 

WARSZAWA

Wykłady i prezentacje dla uczniów LO prowadzone z wykorzystaniem Apteczki Prawnej w następujących sądach:

 1. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie
 2. Sąd rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

- prezentacja gry PRAWOPOLIS przez wolontariuszy Court Watch

 1. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

 

Sąd Okręgowy w Warszawie:

- oprowadzanie po budynku Sądu Okręgowego w Warszawie

- wykład dla uczniów prowadzony przez sędziego Sądu Okręgowego

- prezentacja gry PRAWOPOLIS przez wolontariuszy Court Watch

 

Sąd Najwyższy w Warszawie

- oprowadzanie uczniów po budynku sądu

- spotkanie z sędziami Sądu Najwyższego

- prezentacja/wykład o historii Sądu Najwyższego

- prezentacja prezesa Court Watch o celach Fundacji i prezentacja gry PRAWOPOLIS

 

WROCŁAW

Zaplanowane wydarzenia w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu:

- Debata Oksfordzka na temat:

„Ta izba twierdzi, że w Polsce istnieje społeczeństwo obywatelskie”

- symulowana rozprawa karna z udziałem uczniów szkół średnich

- spotkanie uczniów z sędziami formuła „Uczniowie pytają, sędziowie odpowiadają”

 

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

- dwie symulowane rozprawy z udziałem uczniów szkół średnich

- spotkanie sędzia w uczniami na terenie szkół średnich

 

OPOLE

Planowane jest przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w formie spotkań sędziów z uczniami wszystkich typów szkół, połączonych ze zwiedzaniem sądów. Przewidziane są również symulacje rozpraw z udziałem uczniów.

Spotkania odbędą się w następujących sądach:

 • Sąd Rejonowy w Opolu
 • Sąd Rejonowy w Prudniku
 • Sąd Rejonowy w Brzegu
 • Sąd Rejonowy w Głubczycach
 • Sąd Rejonowy w Kluczborku
 • Sąd Rejonowy w Olesnie
 • Sąd Rejonowy w Nysie
 • Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu
 • Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

 

POZNAŃ

Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda

- całodzienne spotkanie z sędziami, referendarzami, asystentami i sekretarzami na terenie sądu

- prezentacja na temat „Systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce”

- konkurs prawniczy, w którym nagrodami będą Apteczki Prawne

Sąd Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

- 15 marca 2018 o godzinie 9.00 odbędzie się spotkanie z młodzieżą ze szkoły elektrycznej nr 2 w Poznaniu. Na godzinę 11.00 i 12.00 zaproszono uczestników konkursu organizowanego  z okazji DEP ( wraz z rodzicami i nauczycielami).

- konkurs: opis

 

RADOM

Sąd Rejonowy w Radomiu:

- spotkanie uczniów szkół średnich z uczniami – wykład na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

 

KATOWICE

- zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie – temat Korzystanie z Internetu

- spotkanie z sędzią w ZSO nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

 

WAŁCZ

Sąd Rejonowy w Wałczu

- konkurs wiedzy prawniczej w LO,
- wizytę uczniów z II kl LO w sądzie, rozmowa z Panem Prezesem i udział w rozprawie,
- wizyta dzieci z przedszkola – sześciolatków w sądzie, rozmowa z sędzią, wizyta w pokoju przesłuchań małoletnich,
- wizyta uczniów VII kl. szkoły podstawowej w sądzie, rozmowa z sędzią, symulowana rozprawa na temat zgłoszony przez dzieci. 


Drukuj   E-mail