Spis wydarzeń z okazji Dnia Edukacji Prawnej

Za kilka dni, 15 marca 2017r. obchodzimy Dzień Edukacji Prawnej. Napływają do nas pierwsze informacje o wydarzeniach przygotowywanych przez członków Stowarzyszenia z tej okazji. Pełen harmonogram tego święta dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Prawnej Iustitia.

Członkowie Iustitii w Olsztynie przygotowali z tej okazji informator Pomocnik Ubezpieczonego. Jego forma graficzna została wyłoniona w konkursie wśród młodzieży.

Sądzie Rejonowym w Bełchatowie odbędzie się wizyta uczniów w sądzie rodzinnym.

W Sądzie Rejonowym w Białymstoku odbędą się: 

- warsztaty z mediacji prowadzone przez mediatorów;

debata na temat „Co to jest niezawisłość sędziowska?", którą poprowadzi Pan Kamil Niewiński;

- konkurs plastyczny dla dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej pod tytułem „Prawa dziecka oczami dzieci";

konkurs na esej pod tytułem „Konstytucja? A po co ?" adresowany do młodzieży licealnej;

- wizyty sędziów i mediatorów w szkołach;

prezentacja gry edukacyjnej ,,Prawopolis”.

W Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej zostanie przeprowadzone:

- szereg prelekcji przez sędziów, prokuratora, asystenta sędziego, kuratora;

- konkurs plastyczny dla uczniów klas III szkoły podstawowej "Z wizytą w sądzie"

Sądzie Rejonowym w Busku Zdroju zaplanowano spotkanie z młodzieżą. 

W Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy odbędzie się spotkanie z młodzieżą licealną, podczas którego prelekcja dot. ustroju wymiaru sprawiedliwości, organizacji pracy sądu, statusu sędziego, rodzaju rozpoznawanych spraw, sposobu kontaktu obywatela z sądem, możliwości uzyskania pomocy prawnej itp. oraz pokaz filmu zrealizowanego z udziałem przedstawicieli zawodów prawniczych z naszego regionu dot. przebiegu procesu karnego. 

W Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy również odbędą się spotkania z młodzieżą. 

W Sądzie Okręgowym w Gdańsku przygotowywane są:

- dwie symulacje mediacji rówieśniczej, czyli takiej, gdzie osobami mediującymi są rówieśnicy, na przykładzie sytuacji konfliktowych zdarzających się w szkole, przygotowane przez doświadczonych mediatorów z Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku wraz z ich omówieniem przez doświadczonego psychologa;

- symulacje rozprawy sprawy cywilnej i karnej;

- konkurs krasomówczy "Erystyka w życiu prawnika"

- Dzień z Historią, czyli podroż w czasie w murach historycznego budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku i przy udziale profesjonalnej grupy rekonstrukcyjnej. Na uczestników czekają: rekonstrukcje 18-wiecznych procesów czarownic z elementami interakcji ze strony widzów oraz udział w ogólnodostępnej fabularnej grze miejskiej, podczas której podejmą się rozwiązania zagadki kryminalnej sprzed lat;

- Dzień Otwarty w sądzie;

- debaty oksfordzkie z udziałem młodzieży na tematy:

I: „Ta izba twierdzi, że ustawa o danych osobowych powinna zostać zaostrzona”;

II: „Ta izba twierdzi, że hejt internetowy powinien być surowo ukarany”. 

- prezentacja gry edukacyjnej "Prawopolis" przez wolontariuszy Court Watch Polska;

- konkurs artystyczny "Sąd. Po co jest?". Kilkadziesiąt prac zostanie wystawionych w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku;

- zespoły składające się z sędziego, radcy prawnego, adwokata, notariusza, prokuratora, komornika odwiedzą około 62 szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, gdzie spotkają się z grupami 50 uczniów, dzięki czemu akcja będzie mieć zasięg 3000 uczniów.

W Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku przygotowywane są symulacje rozprawy cywilnej i spotkanie dla seniorów pt. „Senior jako spadkodawca.

W Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku przygotowywana jest prelekcja dla uczniów oraz prezentacja pracy sędziego, sekretariatu i symulacja rozprawy.

W Sądzie Rejonowym w Gdyni przygotowywane są rozprawy cywilne, karne i symulacje rozprawy.

W Sądzie Okręgowym w Gliwicach odbędzie się wizyta uczniów Zespołu Szkół im. Jana Korczaka w Gliwicach.

W Sądzie Rejonowym w Gorzowie przygotowywane są rozprawy edukacyjne, gdzie uczniowie odgrywają role procesowe w fikcyjnych sprawach. Scenariusz procesu został przygotowany przez sędziego Aleksandrę Zygmund-Bogacz. Film z rozprawy edukacyjnej dostępny jest tutaj.

W Sądzie Rejonowym w Gryfinie odbędą się spotkania z młodzieżą, prezentacja gry edukacyjnej "Prawopolis", udział w rozprawie.

W Sądzie Rejonowym w Gubinie odbędą się spotkania z młodzieżą.

Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie zaplanowano spotkanie z młodzieżą. 

W Sądzie Katowice-Zachód w Katowicach przygotowywane są warsztaty dla uczniów klas licealnych, podczas których będzie można poćwiczyć przygotowywanie pism, formułowanie żądań i uzasadnianie swych racji, a także prezentacja gry edukacyjnej "Prawopolis" wspólnie z fundacją Court Watch Polska.

W Sądzie Okręgowym w Kielcach zostaną przeprowadzone trzy spotkania z młodzieżą licealną na terenie sądu w godzinach od 9.00 do 14.30, polegające na trzech panelach obejmujących podstawowe zagadnienia z prawa karnego, cywilnego i mediacji, połączone z prezentacjami multimedialnymi.

W Sądzie Rejonowym w Kielcach zaplanowano spotkanie z młodzieżą. 

Sądzie Rejonowym w Końskich zaplanowano spotkanie z młodzieżą. 

W Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim odbędą się zajęcia z młodzieżą szkolną.

W Sądzie Rejonowym w Kwidzynie przygotowywane są spotkania z młodzieżą na terenie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi przeprowadzona zostanie symulowana rozprawa pokazowa dla dzieci. Rozprawa ta jest jedną z całego cyklu, który odbywa się od początku roku. Są one reżyserowane, dzieci uczestniczą w dyskusji nad wyrokiem. Zadają pytania i aktywnie uczestniczą w symulowanym procesie.

W Sądzie Rejonowym w Malborku przygotowywane są spotkania sędziego, prokuratora, adwokata, oficera Służby Więziennej z młodzieżą szkolną, zwiedzanie zakładu karnego oraz symulacja rozprawy.]

W Sądzie Rejonowym w Nowej Soli odbędzie się spotkanie z młodzieżą szkolną.

W Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu odbędzie się: 

- konkurs wiedzy o państwie i prawie dla młodzieży licealnej

- wystąpienia zaproszonych gości:

a)    Gdzie szukać wiarygodnych informacji o prawie? (Sędzia Bartosz Łopalewski)

b)    Prawnik XXI wieku, czyli kto? (doradca restrukturyzacyjny Tomasz Kania)

c)    Jak rozwiązywać problemy prawne? (mediator Andrzej Brzeziński)

- prezentacja gry edukacyjnej „Prawopolis” opracowanej przez Fundację Watch Court Polska.

W Sądzie Rejonowym w Olecku odbędą się spotkania z młodzieżą szkolną.

W Sądzie Okręgowym w Olsztynie odbędzie się:

- symulacja rozprawy w wykonaniu uczniów;

- prezentacja informatora "Pomocnik Ubezpieczonego";

- konkurs krasomówczy organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA

W Okręgu Sądu Okręgowego w Opolu będą miały miejsce:

- dni otwarte w sądach w Opolu, Strzelcach Opolskich, Kluczborku, Kędzierzynie Koźlu, Nysie, Brzegu, Prudniku, Oleśnie, Głubczycach;

- dzień otwarty w Sądzie Okręgowym w Opolu;

- wykłady dla uczniów;

- symulowana rozprawa;

- dzień otwarty w Sądzie Okręgowym w Opolu.

Sądzie Rejonowym w Pińczowie zaplanowano spotkanie z młodzieżą. 

W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskich będzie miała miejsce wizyta uczniów w Wydziale Karnym.

W Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto odbędą się wizyty w budynku sądu połączone z prezentacjami slajdów.

W Sądzie Okręgowym w Radomiu będą miały miejsce wizyty uczniów, studentów, konkurs plastyczny dla uczniów szkód podstawowych.

Sądzie Rejonowym w Sandomierzu zaplanowano spotkanie z młodzieżą. 

W Sądzie Rejonowym w Sopocie przygotowywany jest Dzień Otwarty Sądu.

Sądzie Rejonowym w Starachowicach zaplanowano spotkanie z młodzieżą. 

W Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim przygotowywane jest spotkanie z sędzią w szkole, udział młodzieży w rozprawie.

W Sądzie Rejonowym w Sulechowie odbędzie się wizyta młodzieży szkolnej.

Sądzie Rejonowym w Szamotułach odbędzie się wizyta młodzieży szkolnej.

W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie odbędzie się wizyta młodzieży szkolnej.

W Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach odbędą się wizyty uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W Sądzie Rejonowym w Tczewie odbędzie się Turniej Debat Oksfordzkich o Puchar Prezesa SR w Tczewie, a także przygotowywany jest udział młodzieży w rozprawach i zajęcia z sędziami.

W Sądzie Okręgowym w Warszawie zapraszamy na:

- 10:00 – 11:00 wycieczka po budynku sądu z przewodnikiem p. Owsianym (dla 4 klas)
- 11:10 – 12:30 symulacja rozprawy karnej (dla 4 klas) 
- 12:40 – 13:40 gra „Prawopolis” dla 2 klas (poprowadzą wolontariusze CourtWatch
- 12:40-13:40 w sali 400 i wykład dla 2 klas (poprowadzi Dziekan ORA w Warszawie – p. Mikołaj Pietrzak) w sali  376 (w części praskiej)
- 13:50 – 14:50 gra „Prawopolis” dla 2 klas  (poprowadzą wolontariusze CourtWatch).

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli odbędą się:

- zajęcia z Apteczką Prawną – 3 klasy LO i 1 klasa gimnazjum
- oprowadzanie po budynku sądu – niebieski pokój, tzw. dołek, sala narkotykowa
- uczestnictwo w rozprawach karnych i cywilnych
- zajęcia z kryminalistyki prowadzone przez studentów uczelni Łazarskiego

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza:

- zajęcia z Apteczką Prawną – 2 klasy szkół ponadpodstawowych

- oprowadzanie po budynku sądu – niebieski pokój, tzw. dołek, sala narkotykowa

- uczestnictwo w rozprawie karnej;

- pokaz przygotowany przez funkcjonariuszy Policji: techniki zatrzymania, pirotechnika, sprzęt. 

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe odbędzie się cykl spotkań i wykładów dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Apteczką Prawną.

Na terenie Oddziału Wrocławskiego:

- debata dla młodzieży ponadgimnazjalnej dla około 100 uczniów (będzie reprezentowanych 10 szkół) – „Czy Sądy są potrzebne” – Sąd Okręgowy we Wrocławiu
- emisja w Radiu Wrocław inscenizacji rozprawy karnej z udziałem uczniów, planowany początek 21.05 (15.03.2017r.);
- w miesiącu marcu (również w dniu 15 marca) zajęcia dla łącznie 6 klas LO i Gimnazjum w ramach programu edukacji prawnej.

W Sądzie Rejonowym Wschowa odbędą się zajęcia z udziałem młodzieży szkolnej.

W Sądzie Rejonowym we Wrześni będą spotkania z uczniami, wykład z prawa rodzinnego, udział w rozprawie.

W Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze odbędą się spotkania z młodzieżą szkolną.

W Sądzie Rejonowym w Żarach odbędzie się spotkanie z młodzieżą szkolną.

W Sądzie Rejonowym w Żaganiu będą miały miejsce zajęcia z uczniami.

 

Patroni wydarzenia:


Drukuj   E-mail