Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Koniec "reformy Gowina" - opinia "Iustitii" dotycząca przywrócenia pozostałych sądów

Sławetna "reforma Gowina", która wprowadziła tak ogromne zamieszanie w sądownictwie, ląduje ostatecznie tam, gdzie jest jej miejsce - w koszu na śmieci. W Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowano projekty kolejnych rozporządzeń, które z dniem 1 lipca 2015 r. mają przywrócić niemal wszystkie zniesione sądy, za wyjątkiem tylko czterech. W czasach ministra Marka Biernackiego, niechętnego przywracaniu sądów, przygotowano jedynie projekt rozporządzenia przywracającego ...

Kasacja dla MS w sprawach karnych

Dobiegają końca prace legislacyjne nad projektem zmian kodeksu postępowania karnego, nadającym Ministrowi Sprawiedliwości prawo do wnoszenia kasacji w sprawach karnych (druk sejmowy nr 839). Warto przypomnieć, że prawo to Minister Sprawiedliwości utracił w chwili rozłączenia stanowisk Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Obecny projekt został wniesiony jako poselski jeszcze w roku 2012 i przez dłuższy czas nie był rozpoznawany. Dopiero w czerwcu 2014, po otrzyman...

Opinia "Iustitii" w sprawie projektów rozporządzeń o właściwości sądów

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wydało opinię w sprawie sześciu rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, związanych z nowelizacją u.s.p. przywracającą małe sądy, zniesione przez byłego ministra. Były to projekty rozporządzeń:  -  w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych,   - w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych ...

Stanowisko "Iustitii" w sprawie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

Zespół ds. Prawa Cywilnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” opracował stanowisko wobec wobec projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Poniżej przedstawiamy jego treść. 

Opinie "Iustitii" w sprawie prowadzenia Krajowego Rejestru Sądowego

Zespół ds. Prawa Cywilnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” opracował stanowisko wobec projektów dwóch rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości: 1)  w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach, 2) w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy, wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania. Poniżej prze...

Opinia w sprawie nowelizacji art.426 par.2 k.p.k.

Pismem z dnia 7 sierpnia 2014r. Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zwrócił się do SSP IUSTITIA o zajęcie stanowiska w przedmiocie projektowanej zmiany przepisu art. 426 § 2 k.p.k. Senat RP proponuje, by przepis ten uzyskał brzmienie: ,,Od postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wydanego na skutek zażalenia, a także od wydanego w toku postępowania odwoławczego postanowienia o przeprowadzeniu obserwacji, zastosowaniu środka zapobiegawc...