Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko "Iustitii" co do kierunków zmian przepisów o ustroju sądów

Do Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" zwrócił się Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak z propozycją - złożoną również innym organizacjom i jednostkom sądownictwa - przedstawienia proponowanych założeń zmian prawa o ustroju sądów powszechnych. "Iustitia" przekazała w odpowiedzi swoje stanowisko. Stanowi ono kompilację poglądów wyrażanych już pr...

Opinia "Iustitii" w sprawie projektu regulaminu urzędowania sądów powszechnych

Zespół Ustrojowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" opracował opinię dotyczącą projektu nowego rozporządzenia stanowiącego regulamin urzędowania sądów powszechnych. Nowy regulamin musi być ustanowiony w związku z przywróceniem instytucji asesora sądowego. Niemniej w opinii "Iustitii" zawarte zostały zarówno uwagi czy zastrzeżenia dotyczące przepisów przyjętych w poprzedniej wersji regulaminu i wówczas już krytykowanych, jak i dotyczące proje...

Opinia w sprawie projektu dotyczącego wynagrodzeń pracowników

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało nam do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (wersja z 17 września 2015 r.), w imieniu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w załączeniu uprzejmie przesyłam opinię ...

Opinia w sprawie projektu dotyczącego udziału Ministra Sprawiedliwości w postępowaniach sądowych

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy z 11 września 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk sejmowy nr 3743, druk senacki nr 1059), dotyczącym zapewnienia Ministrowi Sprawiedliwości przystąpienie po stronie pozwanej do w postępowania w sprawie z powództwa sędziego, dyrektora sądu, referendarza sądowego lub asystenta sędziego o roszczenie majątkowe ze stosunku służbowego. Prace nad projektem przebiegały n...

Opinia w sprawie naboru na aplikację sędziowską i prokuratorską

Przekazano nam do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia naboru dla kandydatów na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej. Zespół ds. Ustroju Sądów, w imieniu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, sporządził następującą o...

Opinia o projekcie w sprawie opłat za egzamin na aplikację sędziowską i prokuratorską

Nasze Stowarzyszenie otrzymało do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za udział w konkursie na aplikację sędziowską i prokuratorską. W imieniu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” opinię sporządził Zespół ds. Ustroju Sądów. Poniżej przedstawiamy jej treść.      ...