Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Trzeba przywrócić jeszcze jeden sąd - opinia uzupełniająca "Iustitii"

Wszystko się zmienia... gdy w dniu 10 listopada 2014 r. "Iustitia" opiniowała projekt rozporządzenia przywracającego z dniem 1 lipca 2015 r. wszystkie pozostałe sądy, które padły ofiarą "reformy Gowina", stwierdziliśmy, że tylko czterech sądów nie można przywrócić. Co do trzech z nich nie widzieliśmy realnych szans na przywrócenie. Czwarty - Sąd Rejonowy w Strzyżowie - znajdował się na pograniczu warunków przywrócenia, jako że obejmował stosunkowo du...

Opinia "Iustitii" dotycząca przywrócenia asesury

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" opracowało opinię dotyczącą prezydenckiego projektu ustawy o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych, przywracającej instytucję asesora sądowego. Opinia wydana została na etapie prac sejmowych; projektu wcześniej nie przedstawiono Stowarzyszeniu do zaopiniowania. Przedstawiamy zatem opinię Stowarzyszenia, opracowaną przez Zespół ds. Ustroju Sądów. ...

Opinia w sprawie projektu ustawy o biegłych sądowych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" otrzymało do zaopiniowania projekt ustawy o biegłych sądowych z dnia 9 października 2014 roku. Zespół ds. Ustroju Sądów Stowarzyszenia opracował opinię odnośnie tego projektu ustawy. Opinię tę prezentujemy poniżej.   ...

Koniec "reformy Gowina" - opinia "Iustitii" dotycząca przywrócenia pozostałych sądów

Sławetna "reforma Gowina", która wprowadziła tak ogromne zamieszanie w sądownictwie, ląduje ostatecznie tam, gdzie jest jej miejsce - w koszu na śmieci. W Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowano projekty kolejnych rozporządzeń, które z dniem 1 lipca 2015 r. mają przywrócić niemal wszystkie zniesione sądy, za wyjątkiem tylko czterech. W czasach ministra Marka Biernackiego, niechętnego przywracaniu sądów, przygotowano jedynie projekt rozporządzenia przywracającego ...

Kasacja dla MS w sprawach karnych

Dobiegają końca prace legislacyjne nad projektem zmian kodeksu postępowania karnego, nadającym Ministrowi Sprawiedliwości prawo do wnoszenia kasacji w sprawach karnych (druk sejmowy nr 839). Warto przypomnieć, że prawo to Minister Sprawiedliwości utracił w chwili rozłączenia stanowisk Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Obecny projekt został wniesiony jako poselski jeszcze w roku 2012 i przez dłuższy czas nie był rozpoznawany. Dopiero w czerwcu 2014, po otrzyman...

Opinia "Iustitii" w sprawie projektów rozporządzeń o właściwości sądów

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wydało opinię w sprawie sześciu rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, związanych z nowelizacją u.s.p. przywracającą małe sądy, zniesione przez byłego ministra. Były to projekty rozporządzeń:  -  w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych,   - w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych ...