Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko "Iustitii" w sprawie nowych przepisów karnych dotyczących wykroczeń drogowych

Zarząd "Iustitii" przyjął stanowisko dotyczące ostatniej zmiany kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń i prawa o ruchu drogowym, tj. ustawy wskazywanej jako mająca poprawić bezpieczeństwo na drogach. Zarząd podzielił pogląd Fundacji Helsińskiej, że część przepisów zawartych w przedmiotowej ustawie jest wysoce wątpliwa konstytucyjnie i poparł stanowisko Fundacji co do konieczności zaskarżenia ww. ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Przedstawiamy poniżej stanowisko Z...

"Iustitia" przeciwko planom likwidacji instytucji Rzecznika Ubezpieczonych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” ze zdumieniem przyjęło informację o projekcie likwidacji  Rzecznika Ubezpieczonych, instytucji z 20 –letnią tradycją, dorobkiem, renomą, która w niewątpliwy sposób wpłynęła na zapewnienie gwarancji praw ubezpieczonych. Dzięki temu mogli uzyskać ochronę bez wchodzenia na drogę postępowania sądowego, a gdy się musieli na niej znaleźć, dzięki pracom urzędu Rzec...

Stanowiska w sprawie nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego

          Trwające prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy Prawo restrukturyzacyjne (druki nr 2824 i 3275) wzbudziły szeroką dyskusję zarówno w mediach, jak i w środowisku sędziowskim. Prezentowaliśmy już na naszej stronie stanowisko, jakie odnośnie tego projektu zajął Zespół ds. Prawa Cywilnego SSP „Iustitia”. Poniżej prezentujemy poszerzone...

Stanowisko wobec projektu zmian w zakresie upadłości

Przedstawiamy stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wobec informacji o możliwych zmianach organizacyjnych oznaczających przeniesienie rozpoznawania spraw dotyczących upadłości konsumenckich do sądów cywilnych i rozpoznawania spraw dotyczących upadłości do sądów okręgowych. Podczas obrad Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, zajmującej się rządowym projektem ustawy Prawo restrukturyzacyjne, na skutek poprawek zgłoszonych przez posłów koalicji rząd...

Opinia w sprawie zmian zasad sprzedaży przez komornika zajętych ruchomości

W dniu 19 lutego 2015 r., na posiedzeniu Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego, rozpatrującej rządowy projekt ustawy o zmianie m.in. kodeksu postępowania cywilnego (druk sejmowy nr 2678) została zgłoszona zmiana art. 864 § 1 k.p.c., stanowiąca, iż sprzedaż zajętych ruchomości nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 2 tygodni od dnia uprawomocnienia się zajęcia. Niewątpliwie proponowana zmiana ma związek z nagłośnionymi w ostatnim okresie przypadkami n...

Opinia w sprawie zmian Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wobec projektu z 23.09.2014 r. założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy W uzasadnieniu pisma, którym przekazano projekt do konsultacji, zauważono, iż potrzeba dokonania zmian wynika z konieczności zagwarantowani dziecku, którego rodzice się rozwodzą lub z innych przyczyn żyją w rozłączeniu, respektowania jego naturalnego prawa do wychowania przez obojga rodziców oraz iż proponowana n...