Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Opinia Iustitii do projektu ustawy o kosztach komorniczych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" opracowało opinię do projektu ustawy z dnia 26 października 2016 r. o kosztach komorniczych. Opinia została opracowana przez członków Zespołu ds. Prawa Cywilnego, a następnie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia. ...

Opinia Iustitii do projektu ustawy o komornikach sądowych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" opracowało opinię do projektu ustawy o komornikach sądowych (projekt z dnia 22 listopada 2016 r. - UD 146). Opinia została opracowana przez członków Zespołu ds. Prawa Cywilnego, a następnie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

Opinia w sprawie projektu zmiany modelu funkcjonowania dyrektorów sądów

  Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wobec projektu ustawy  o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (projekt z dnia 14.10.2016 r.)   Po zapoznaniu się z nadesłanym projektem ustawy  o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (projekt z dnia 14 października 2016 r.) Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”  wyraża negatywna opinię o przedłożonym projekcie i wskazuje, że w istotnej części projekt budzi wątpliwości...

Opinia do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

cywilnyStowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" opracowało opinię do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (nr projektu UD96). Opinia została opracowana przez członków Zespołu ds. Prawa Cywilnego, a następnie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

Opinia "Iustitii" w sprawie projektu z dnia 2 maja 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię do projektu z dnia 2 maja 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Opinia została opracowana przez członków Zespołu ustrojowego, a następnie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia. ...

Opinia „Iustitii” wobec projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (projekt z dnia 25 kwietnia 2016 r.) Opinia została opracowana przez członków Zespołu ustrojowego, a następnie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia. ...