Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Opinia Iustitii w sprawie zmian ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 kwietnia 2019 roku

"Kierunek proponowanych zmian w prawie karnym jest błędny, a prezentowana trzystopniowa koncepcja zaostrzenia odpowiedzialności karnej jest wyrazem w gruncie rzeczy prymitywnego i instrumentalnego podejścia do prawa karnego, bowiem nawiązuje do nieadekwatnej we współczesnych realiach społecznych idei sprawiedliwości opartej na zasadzie prostego odwetu" - to fragment opinii Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia dot. proponowanych zmian w Kodeksie Karnym. Opinia (pdf) oraz...

Opinia w przedmiocie zasadności wprowadzenia obowiązku rejestracji dźwięku i obrazu wszystkich czynności procesowych podejmowanych przez policję i inne organy ścigania

Opinia w przedmiocie zasadności wprowadzenia obowiązku rejestracji dźwięku i obrazu wszystkich czynności procesowych podejmowanych przez policję i inne organy ścigania w toku postępowania przygotowawczego oraz w postępowaniu sądowym  w odniesieniu do czynności zleconych przez sąd.

Opinia (pdf). Poniżej pełna treść.

Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2019 r.

Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Opinia prawna ws. zgodności z Konstytucją RP przepisów wskazanych we wnioskach nowej KRS i grupy senatorów

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS, jak i wszyscy jego członkowie, konsekwentnie unikają wszelkiej aktywności mogącej w jakikolwiek sposób przyczynić się do legitymizacji Trybunału Konstytucyjnego, który obecnie nie daje żadnej gwarancji rozpoznania sprawy w sposób obiektywny i pozbawiony wpływu władzy wykonawczej i legislacyjnej. Funkcjonowanie zależnego od władzy politycznej Trybunału jest jednak faktem, wobec którego Komitet nie może milczeć.  W najbliższy czwa...

Opinia prof. dr hab Teresy Dukiet-Nagórskiej o prawnomaterialnych aspektach zarzutów stawianych sędziom w postępowaniach dyscyplinarnych

Przedstawiamy opinię prof. zw. dr hab. nauk prawnych Teresy Dukiet-Nagórskiej, o prawnomaterialnych aspektach zarzutów stawianych sędziom
w postępowaniach dyscyplinarnych.

Pełna treść opinii dostępna tutaj (pdf).

Nieważność powołań sędziów Sądu Najwyższego. Opinia kontytucjonalistów dr hab. Moniki Florczak-Wątor, prof. UJ w Krakowie dr hab. Sławomira Patyra, prof. UMCS w Lublinie

Na gruncie obowiązujących regulacji ustawowych, zarówno sposób powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa wywodzących się spośród przedstawicieli środowiska sędziowskiego, jak również określona w jej przepisach procedura powoływania sędziów Sądu Najwyższego, a także praktyka prowadzenia postępowań nominacyjnych przez Krajową Radę Sądownictwa są rażąco niezgodne ze standardami niezależności sądów i niezawisłości sędziów, wynikającymi zarówno z wiążą...