Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Oświadczenie Sędziów Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie niezgodnych z prawem działań Izby Dyscyplinarnej SN i Prokuratury wobec sędziego Igora Tuleyi

Warszawa, 19 marca 2021 roku     Szanowni Państwo,     dr hab. Małgorzata Manowska Małgorzata Bednarek dr Jarosław Duś prof. UW dr hab. Jan Majchrowski Mariusz Łodko Piotr Sławomir Niedzielak dr hab.Tomasz Robert Przesławski Adam Grzegorz Roch Jarosław Sobutka Adam Rafał Tomczyński Ryszard Jacek Witkowski Jacek Stanisław Wygoda dr Konrad Kamil Wytrykowski Paweł Antoni Zubert Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny – Zbigniew Ziobro I Zastępca Pr...

Komunikat Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej w przedmiocie zmian w procedurach sądowych w dobie epidemii COVID-19.

Stan epidemii, z jakim mamy do czynienia niemalże od roku w Polsce, wywołuje poważne trudności w życiu codziennym każdego z nas, sprawia również szereg problemów w funkcjonowaniu wielu organów władzy publicznej, w tym sądów. Nie ma wątpliwości, że niezakłócone funkcjonowanie sądów jest istotne z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego – sądy powszechne orzekają w zakresie ochrony praw podmiotowych jednostek, wymierzają sprawiedliwość, zaś sądy adm...

Opinia członków Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej w sprawie odmowy respektowania postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 lutego 2021 roku przez Prokuraturę Krajową i Ministra Sprawiedliwości

Postanowiliśmy wyrazić opinię w sprawie odmowy respektowania postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 lutego 2021 roku („Postanowienie”), który orzekł, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie zawiesiła skutecznie Sędziego Igora Tulei w sprawowaniu urzędu sędziego. Uważamy, że stanowisko wyrażone przez Prokuraturę Krajową i Ministra Sprawiedliwości stanowi kolejne drastyczne naruszenie Konstytucji RP. Stanowisko to oraz decyzje podjęte w sprawie implemen...

Opinia Zespołu ds. Prawa Karnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 867) z uwzględnieniem autopoprawki do tego projektu (druk sejmowy nr 867-A

Opinia Zespołu ds. Prawa Karnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 867) z uwzględnieniem  autopoprawki  do tego projektu (druk sejmowy nr 867-A) opinia (pdf) I. Zmiany w Kodeksie karnym. 1. Szkolenie osób w celu popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym.  Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia częściowo krytycznie opiniuje prop...

Opinia Zespołu ds. Prawa Karnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia dotycząca projektu zmiany ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - druk sejmowy nr 866

Opinia Zespołu ds. Prawa Karnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia dotycząca projektu zmiany ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - druk sejmowy nr 866 opinia (pdf) Propozycje zawarte w projekcie odnoszą się do dwóch kwestii: nakładania kar wolnościowych za wykroczenia przez referendarzy sądowych oraz zaskarżania mandatów karnych. 1. Wydawanie nakazów karnych przez referendarzy sądowych. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia zauważa potrzebę uspraw...

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Przedstawiamy opinię przygotowaną przez Zespół ds Prawa Cywilnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. opinia (pdf) Warszawa, 24.02.2021 r. Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw[1] Licytacja elektroniczna nieruchomości – art. 1 projektu Uwagi ogólne Odnosząc się do uzasadnienia projektu trudno ocenić na ile licytacja elektroniczna nieruchomości przy...