Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Opinia o projekcie w sprawie opłat za egzamin na aplikację sędziowską i prokuratorską

Nasze Stowarzyszenie otrzymało do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za udział w konkursie na aplikację sędziowską i prokuratorską. W imieniu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” opinię sporządził Zespół ds. Ustroju Sądów. Poniżej przedstawiamy jej treść.      ...

Opinia w sprawie projektu dotyczącego właściwości sądów gospodarczych

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało nam do zaopiniowania projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych. W imieniu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” opinię przygotował Zespół ds. Ustroju Sądów. Jej t...

Uwagi w sprawie projektu dotyczącego współpracy MS z organizacjami pozarządowymi

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad projektem współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. W pracach tych biorą także udział przedstawiciele "Iustitii".  W ramach konsultacji publicznych dotyczących tegoż projektu przedstawiliśmy uwagi, które prezentujemy poniżej. 

Stanowisko odnośnie projektu rozporządzenia dotyczącego harmonogramu działalności KSSiP

Poniżej prezentujemy opracowane przez Zespół ds. Szkoleń Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" stanowisko odnośnie projektu z 14.07.2015 r. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.   ...

Stanowisko "Iustitii" w sprawie nowych przepisów karnych dotyczących wykroczeń drogowych

Zarząd "Iustitii" przyjął stanowisko dotyczące ostatniej zmiany kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń i prawa o ruchu drogowym, tj. ustawy wskazywanej jako mająca poprawić bezpieczeństwo na drogach. Zarząd podzielił pogląd Fundacji Helsińskiej, że część przepisów zawartych w przedmiotowej ustawie jest wysoce wątpliwa konstytucyjnie i poparł stanowisko Fundacji co do konieczności zaskarżenia ww. ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Przedstawiamy poniżej stanowisko Z...

"Iustitia" przeciwko planom likwidacji instytucji Rzecznika Ubezpieczonych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” ze zdumieniem przyjęło informację o projekcie likwidacji  Rzecznika Ubezpieczonych, instytucji z 20 –letnią tradycją, dorobkiem, renomą, która w niewątpliwy sposób wpłynęła na zapewnienie gwarancji praw ubezpieczonych. Dzięki temu mogli uzyskać ochronę bez wchodzenia na drogę postępowania sądowego, a gdy się musieli na niej znaleźć, dzięki pracom urzędu Rzec...