Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Ustawa o przeciwdziałaniu lichwie uwagi do KC KPC i ustawy o kredycie konsumenckim wersja ostateczna 01

Sędziowie pod presją – raport o metodach szykanowania przez władzę niezależnych sędziów (2019)

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” opracowało kompleksowy raport, opisujący wszystkie przypadki represji władz wobec niezależnych polskich sędziów. W raporcie opisano różnego rodzaju działania, jakie zostały już podjęte, wobec dwudziestu jeden polskich sędziów. Metody działania rzeczników dyscyplinarnych Piotra Schaba, Michała Lasoty i Przemysława Radzika, których na tych stanowiskach obsadził Zbigniew Ziobro, pokazują, że na ich celowniku znaleźli się sęd...

Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” w sprawie niektórych rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD 309)

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” krytycznie ocenia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13.06.2019 r. w zakresie odrzucania środków zaskarżenia (art. 130 [2a] k.p.c.) oraz ograniczenia zasady jawności w postępowaniu cywilnym (m.in. art. 148 kpc, art. 148 [1] k.p.c., art. 191 [1] k.p.c.).

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" w sprawie projektu z dn. 6.05.2019 r. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Warszawa, dnia 17 czerwca 2019 r.

 

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w sprawie projektu z dnia 6.05.2019 r. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

  1. Negatywna ocena § 34 projektu.

W ocenie Stowarzyszenia treść projektowanego § 34 może prowadzić do faktycznego ingerowania przez prezesa

Opinia Iustitii w sprawie zmian ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 kwietnia 2019 roku

"Kierunek proponowanych zmian w prawie karnym jest błędny, a prezentowana trzystopniowa koncepcja zaostrzenia odpowiedzialności karnej jest wyrazem w gruncie rzeczy prymitywnego i instrumentalnego podejścia do prawa karnego, bowiem nawiązuje do nieadekwatnej we współczesnych realiach społecznych idei sprawiedliwości opartej na zasadzie prostego odwetu" - to fragment opinii Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia dot. proponowanych zmian w Kodeksie Karnym. Opinia (pdf) oraz...

Opinia w przedmiocie zasadności wprowadzenia obowiązku rejestracji dźwięku i obrazu wszystkich czynności procesowych podejmowanych przez policję i inne organy ścigania

Opinia w przedmiocie zasadności wprowadzenia obowiązku rejestracji dźwięku i obrazu wszystkich czynności procesowych podejmowanych przez policję i inne organy ścigania w toku postępowania przygotowawczego oraz w postępowaniu sądowym  w odniesieniu do czynności zleconych przez sąd.

Opinia (pdf). Poniżej pełna treść.