Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko SSP Iustitia w sprawie doręczeń po zniesieniu obowiązku meldunkowego

Z uwagi na planowane od 1 stycznia 2015 r. zniesienie obowiązku meldunkowego Ministerstwo Sprawiedliwości zaprosiło nasze Stowarzyszenie do prac prowadzonych w związku z wejściem w życie nowej ustawy o ewidencji ludności.  Zespół ds. Prawa Cywilnego przygotował wstępne stanowisko SSP Iustitia w sprawie rozwiązań prawnych dotyczących doręczeń po zniesieniu obowiązku meldunkowego. Przedstawiamy je poniżej. ...

Stanowisko SSP "Iustitia" odnośnie projektów rozporządzeń MS

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" otrzymało z Ministerstwa Sprawiedliwości do zaopiniowania projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z 29.05.2013 r.  zmieniających rozporządzenia: (1) w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności, (2) Regulamin urzędowania sądów powszechnych, (3) w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym (problematyka wprowadze...

SSP "Iustitia" opiniuje projekt "Polityka Nowej Szansy"

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" otrzymało z Ministerstwa Gospodarki do zaopiniowania projekt zmian regulacji nazwany "Polityka Nowej Szansy". Projekt ten ma w założeniu poprawić funkcjonowanie polskiej gospodarki i prawne warunki działalności gospodarczej.

     A oto opinia o dokumencie sformułowana przez "Iustitię".

Czy Konstytucja RP wymusza na ustawodawcy ustawową regulację struktury organizacyjnej i właściwości sądów powszechnych ?

Biuro Analiz Sejmowych przekazało niektórym uczestnikom prac nad społecznym projektem ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych opinię na temat konstytucyjności projektu ustawy, a ściślej w przedmiocie problemu, czy Konstytucja nakazuje tworzenie sądów i określanie ich obszarów właściwości ustawą. Opinię sporządził znany powszechnie ekspert - prof. dr hab. Bogusław Banaszak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Opinia została przekazana z zawartym w nagłówku zastrzeżenie...

Sprzeciw "Iustitii" wobec projektu zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" uzyskało projekt zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt ten, mimo że dotyczy bezpośrednio prawa karnego i orzekania środków karnych, nie został przesłany do zaopiniowania ani "Iustitii", ani żadnym przedstawicielom środowiska prawniczego. Nietrudno się domyślić, że projekt zmiany ustawy sporządzany był bez udziału jakichkolwiek specjalistów z zakresu prawa karnego. Chociaż się o to do n...

Opinia "Iustitii" do projektu ustawy o obniżeniu uposażenia chorobowego sędziów

     Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło Stowarzyszeniu Sędziów Polskich "Iustitia" do zaopiniowania projekt ustawy zmieniającej Prawo o ustroju sądów powszechnych. Jest to kolejny pomysł polityków na sięgnięcie do kieszeni sędziów - tym razem przez obniżenie do 80 % uposażenia za czas choroby (usprawiedliwionej nieobecności w pracy).      Ponieważ projekt ustawy musi być opatrzony zapisem o przeprowadzeniu konsultacji, został on nam przedstawiony. A o...