Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko "Iustitii" wobec projektu prawa restrukturyzacyjnego

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" przyjęło opinię do projektu założeń ustawy - prawo restrukturyzacyjne. Projekt ten został przesłany do konsultacji Stowarzyszeniu przez Ministra Sprawiedliwości.

Przedstawiamy stanowisko przyjęte przez Zespół ds. Prawa Cywilnego "Iustitii" w oparciu o opinię, którą przygotowali sędziowie wydziałów gospodarczych z Warszawy - członkowie Oddziału w Warszawie.

Opinia SSP „Iustitia” do projektu wzoru arkusza ocen sędziego

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło nam do zaopiniowania projekt rozporządzenia w sprawie wzoru arkusza ocen sędziego. Ten projekt, niezwykle ważny, z punktu widzenia zasad niezawisłości sedziowskiej i praktycznego stosowania ocen okresowych, spotkał się z dużym zainteresowaniem środowiska sędziowskiego. Zarząd SSP Iustitia w dniu 27.08.2013 r. przyjął stanowisko w sprawie tego projektu, które przedstawiamy poniżej: Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”...

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wobec projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wobec nadesłanego do konsultacji projektu, ze swej strony zgłasza do wszczętej w ten sposób dyskusji, następujące spostrzeżenia do rozważenia: Zgodnie z opisem projekt założeń dotyczy dwóch kwestii. A mianowicie po pierwsze -  reformy struktury majątkowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich instrumentów ochrony wierzycieli tej spółki, co ma zwiększyć atrakcyjność polskiej sp...

Stanowisko SSP Iustitia w sprawie doręczeń po zniesieniu obowiązku meldunkowego

Z uwagi na planowane od 1 stycznia 2015 r. zniesienie obowiązku meldunkowego Ministerstwo Sprawiedliwości zaprosiło nasze Stowarzyszenie do prac prowadzonych w związku z wejściem w życie nowej ustawy o ewidencji ludności.  Zespół ds. Prawa Cywilnego przygotował wstępne stanowisko SSP Iustitia w sprawie rozwiązań prawnych dotyczących doręczeń po zniesieniu obowiązku meldunkowego. Przedstawiamy je poniżej. ...

Stanowisko SSP "Iustitia" odnośnie projektów rozporządzeń MS

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" otrzymało z Ministerstwa Sprawiedliwości do zaopiniowania projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z 29.05.2013 r.  zmieniających rozporządzenia: (1) w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności, (2) Regulamin urzędowania sądów powszechnych, (3) w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym (problematyka wprowadze...

SSP "Iustitia" opiniuje projekt "Polityka Nowej Szansy"

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" otrzymało z Ministerstwa Gospodarki do zaopiniowania projekt zmian regulacji nazwany "Polityka Nowej Szansy". Projekt ten ma w założeniu poprawić funkcjonowanie polskiej gospodarki i prawne warunki działalności gospodarczej.

     A oto opinia o dokumencie sformułowana przez "Iustitię".