Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Nieważność powołań sędziów Sądu Najwyższego. Opinia kontytucjonalistów dr hab. Moniki Florczak-Wątor, prof. UJ w Krakowie dr hab. Sławomira Patyra, prof. UMCS w Lublinie

Na gruncie obowiązujących regulacji ustawowych, zarówno sposób powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa wywodzących się spośród przedstawicieli środowiska sędziowskiego, jak również określona w jej przepisach procedura powoływania sędziów Sądu Najwyższego, a także praktyka prowadzenia postępowań nominacyjnych przez Krajową Radę Sądownictwa są rażąco niezgodne ze standardami niezależności sądów i niezawisłości sędziów, wynikającymi zarówno z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, oraz z przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno w odniesieniu do zasady podziału władzy (art. 10), jak również zasady legalizmu (art. 7), zasad poprawnej legislacji wynikających z zasady demokratycznego państwa prawnego, a także zasady równego dostępu obywateli polskich do służby publicznej (art. 60).

Więcej szczegółów w opinii (pdf) dostępnej tutaj.


Drukuj   E-mail