Stanowisko Komitetu Obrony Sprawiedliwości w sprawie działań rzeczników dyscyplinarnych skierowanych przeciwko Sędziom Ewie Maciejewskiej i Igorowi Tulei

]Warszawa, 13 grudnia 2018 r.

Opinie KOS (12/2018)

Komitet Obrony Sprawiedliwości wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych skierowanych przeciwko Sędziom Ewie Maciejewskiej i Igorowi Tulei.  

Wzywanie Ewy Maciejewskiej i Igora Tulei do złożenia oświadczeń dotyczących możliwego ekscesu orzeczniczego polegającego na spowodowaniu zwrócenia się z pytaniem prejudycjalnym wbrew warunkom z art.267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w trybie przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym, stanowi  ingerencję w sferę niezawisłości sędziowskiej oraz próbę dalszego zastraszania tych sędziów i całego środowiska sędziowskiego, co jest niedopuszczalne.

KOS stwierdza w tym przypadku, że uprawnione działania polskich sądów związane z kontrolą czynności władzy wykonawczej przez ustanowione w tym celu instytucje Unii Europejskiej budzą wrogą reakcję Zastępców Rzeczników Dyscyplinarnych związanych wprost z Ministrem Sprawiedliwości, którzy wykorzystują postępowanie dyscyplinarne do uzależniania sędziów od władzy politycznej.

Wolni i niezawiśli Sędziowie stanowią zagrożenie dla władzy, która nie szanuje rządów prawa i praw człowieka.  Rzecznicy Dyscyplinarni nie powinni być narzędziem w ręku polityków zmierzających do podporządkowania sądów i sędziów celom politycznym.

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy             Instytut Prawa i Sprawiedliwości INPRIS

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”            Archiwum Osiatyńskiego

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”                            Stowarzyszenie Amnesty International

Helsińska Fundacja Praw Człowieka                         Forum Współpracy Sędziów

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR                       Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”     

Stowarzyszenie Prokuratorów                                       Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów

         „Lex Super Omnia”                                                                   Sądów Administracyjnych