Prezydent musi czekać - opinia prawna prof. Andrzeja Jakubeckiego w sprawie konsekwencji orzeczenia NSA dla postępowania nominacyjnego sędziów SN

Opinia prawna prof. Andrzeja Jakubeckiego w sprawie przedmiotowego i podmiotowego zakresu postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 września 2018 roku.

Wersja do pobrania w PDF

 

Opinia 28 09 2018 1

Opinia 28 09 2018 1

Opinia 28 09 2018 1

Opinia 28 09 2018 1

Opinia 28 09 2018 1

Opinia 28 09 2018 1

Opinia 28 09 2018 1

Opinia 28 09 2018 1

 

 

//

Zobacz inne opinie:

 

Opinia prawna prof. dr hab. Sławomira Patyry

https://www.iustitia.pl/2587-brak-kontrasygnaty-premiera-oznacza-niewaznosc-konkursu-do-sadu-najwyzszego-opinia-prof-dr-hab-slawomira-patyry-2

 

Opinia prawna dr hab. Anny Rakowskiej-Treli, prof. nadzw. UŁ

https://www.iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiadczenia/2591-konkurs-do-sadu-najwyzszego-jest-niewazny-opinia-prawna-2  

 

Opinia prawna dr hab. Moniki Florczak –Wątor, prof. UJ, oraz dr Tomasza Zalasińskiego, radcy prawnego

https://www.iustitia.pl/2497-konkurs-bez-kontrasygnaty-jest-niewazny-opinia-prawna