Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Przedstawiamy Państwu pierwszy slajd z naszego cyklu informacyjnego, dotyczącego projektu Iustitii naprawy praworządności.

Projekt Iustitii jest w tej chwili JEDYNYM w Polsce, który realizuje warunki Komisji Europejskiej do odblokowania wypłaty 700.000.000.000 zł w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Warunki Komisji Europejskiej to: 1. likwidacja ID SN; 2. przywrócenie do pracy bezprawnie zawieszonych sędziów; 3. naprawa systemu dyscyplinarnego sędziów w Polsce. Zgodnie z projektem Iustitti: Likwiduje się Izbę Dyscyplinarną, a osoby wadliwie powołane na sędziów SN przestają być sędziami SN;...

Raport IUSTITII o statystykach wymiaru sprawiedliwości

Iustitia największe stowarzyszenie sędziowskie, opracowało raport na temat sprawności postepowania sądowego „Obietnice a rzeczywistość. Statystyki sądów rejonowych po pięciu latach reform. 2015-2020”. Raport jest wynikiem pracy zespołu interdyscyplinarnego, składającego się z sędziów oraz niezależnego eksperta. „Potrzeba opracowania raportu  powstała, gdyż Ministerstwo  Sprawiedliwości przez prawie  dwa lata nie przedstawiało danych statycznych dotyczących sytuacj...

Raport IUSTITII o wymiarze sprawiedliwości w czasie COVID-19

Zespół badawczy Iustitii zbadał funkcjonowanie sądów w czasie pandemii. Na ankietę odpowiedziało prawie 400 sędziów. Autorzy przeanalizowali dodatkowo regulacje i wytyczne oraz skonfrontowali je z praktyką. Raport pokazał praktyczne aspekty organizacji pracy sędziów w czasie pandemii koronawirusa. Zdiagnozowano próby wyjścia naprzeciw potrzebom uczestników postępowań sądowych. Ponieważ w pracy zdalnej kluczową rolę odgrywa informatyzacja, głównie ten obszar był przedmio...

Naprawimy fundamenty sądów, oszczędzimy miliony euro. Przedstawiamy pakiet projektów ustaw o przywróceniu praworządności

“1 milion euro dziennie płacimy za polityczne potworki Zbigniewa Ziobry. To nie może tak dłużej trwać, wiemy jak zrobić, żeby tych kar nie było” - mówi prezes Iustitii prof. Krystian Markiewicz. “Skala zniszczeń po ekipie Zbigniewa Ziobry jest ogromna, sądy to obecnie budynek w ruinie. Musimy zacząć budowę od solidnych fundamentów, bo budujemy dla przyszłych pokoleń, które mają prawo do państwa sprawiedliwego, w którym każdy będzie równy i politycy nie będą dykto...

Opinia Zespołu ds. Prawa Karnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 września 2021 roku

                                                                                                                                 Opinia Zespołu ds. Prawa Karnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 września 2021 roku          Uwagi ogólne. Przedłożony do konsultacji projekt nowelizacji Kodeksu karnego or...

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw - druk UD 156.

Warszawa, 4-10-2021 r.     Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw  - druk UD 156. I. Uwagi ogólne   Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” w pierwszej kolejności wskazuje, że przedstawiony projekt, wbrew deklarowanym intencjom jego twórców, nie stanowi właściwej recepty na bolączki wymiaru sprawiedliwości. Receptą tą powinien być nowy Kodeks postępowania cywi...