Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Opinia Zespołu ds. Prawa Karnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 września 2021 roku

                                                                                                                                 Opinia Zespołu ds. Prawa Karnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 września 2021 roku          Uwagi ogólne. Przedłożony do konsultacji projekt nowelizacji Kodeksu karnego or...

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw - druk UD 156.

Warszawa, 4-10-2021 r.     Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw  - druk UD 156. I. Uwagi ogólne   Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” w pierwszej kolejności wskazuje, że przedstawiony projekt, wbrew deklarowanym intencjom jego twórców, nie stanowi właściwej recepty na bolączki wymiaru sprawiedliwości. Receptą tą powinien być nowy Kodeks postępowania cywi...

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA" co do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 477)

Warszawa, 17.08.2021 r. Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”co do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 477) I. Uwagi ogólne Zarówno Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w szeregu orzeczeń (wyrok z 15.07.2021 w sprawie C-791/19; postanowienie z 14.07.2021 w sprawie C-204/21; wyrok z 19.11.2019 r. w sprawach C-585/18, C‑624/18 i C‑625/18), jak i Europejski Trybunał Praw Człowie...

Rekomendacje Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”  w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz.  1090)

W nawiązaniu do Memorandum RPO, NRA, stowarzyszeń sędziowskich i prokuratorów w sprawie prawa obywatela do sądu (https://www.iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiadczenia/4187-apel) Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”  przedstawia Rekomendacje w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz.  1090) . Rekomendacje obejmują sprawy dotyczące składu sądu, doręczeń...

IUSTITIA: Izba Dyscyplinarna neguje ważność orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE i zamierza orzekać w sprawie o przymusowe doprowadzenie sędziego Igora Tuleyi do prokuratury

21 kwietnia 2021 r. w Warszawie, ma odbyć się posiedzenie politycznej Izby Dyscyplinarnej w sprawie wniosku Prokuratury Krajowej o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie sędziego Igora Tuleyi do prokuratury. Jest to kolejny akt negowania przez tę Izbę ważności orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. Trybunał w orzeczeniu z 8 kwietnia 2020 r. w sprawie C-791/19 Komisja przeciwko Polsce, nakazał wstrzymanie działalność tej Izby w sprawach odpowiedzia...

Oświadczenie Sędziów Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie niezgodnych z prawem działań Izby Dyscyplinarnej SN i Prokuratury wobec sędziego Igora Tuleyi cd.