Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Analiza funkcjonowania obowiązujących rozwiązań prawnych w odniesieniu do sytuacji prawnej pokrzywdzonego w ramach postępowania nakazowego (OPINIA PRAWNA)

OPINIA PRAWNA SPORZĄDZONA W RAMACH PRAC ZESPOŁU DS. PRAWA KARNEGO SSP IUSTITIA PRZEDMIOT OPINII Opinia stanowi analizę funkcjonowania obowiązujących rozwiązań prawnych w odniesieniu do sytuacji prawnej pokrzywdzonego w ramach postępowania nakazowego, w zakresie możliwości zaskarżenia wyroku nakazowego. UWAGI OGÓLNE Postępowanie nakazowe uregulowane zostało w rozdziale 53. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2018 r., poz.1987, t.j. z dnia 17 p...

Opinia Iustitii w sprawie do projektu z dnia 31 maja 2019 roku ustawy o kuratorskiej służbie sądowej (ze szczególnym uwzględnieniem zmian zawartych w art. 122, dotyczących ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. z 2019 roku, poz

Opinia prawna dotycząca projektu z dnia 31 maja 2019 roku ustawy o kuratorskiej służbie sądowej (ze szczególnym uwzględnieniem zmian zawartych w art. 122, dotyczących ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. z 2019 roku, poz. 676 i 679) I. W dniu 23 maja 2019 r. na stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazały się założenia do Projektu ustawy o kuratorskiej służbie sądowej (druk UD5...

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Ustawa o przeciwdziałaniu lichwie uwagi do KC KPC i ustawy o kredycie konsumenckim wersja ostateczna 01

Sędziowie pod presją – raport o metodach szykanowania przez władzę niezależnych sędziów (2019)

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” opracowało kompleksowy raport, opisujący wszystkie przypadki represji władz wobec niezależnych polskich sędziów. W raporcie opisano różnego rodzaju działania, jakie zostały już podjęte, wobec dwudziestu jeden polskich sędziów. Metody działania rzeczników dyscyplinarnych Piotra Schaba, Michała Lasoty i Przemysława Radzika, których na tych stanowiskach obsadził Zbigniew Ziobro, pokazują, że na ich celowniku znaleźli się sęd...

Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” w sprawie niektórych rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD 309)

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” krytycznie ocenia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13.06.2019 r. w zakresie odrzucania środków zaskarżenia (art. 130 [2a] k.p.c.) oraz ograniczenia zasady jawności w postępowaniu cywilnym (m.in. art. 148 kpc, art. 148 [1] k.p.c., art. 191 [1] k.p.c.).

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" w sprawie projektu z dn. 6.05.2019 r. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Warszawa, dnia 17 czerwca 2019 r.

 

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w sprawie projektu z dnia 6.05.2019 r. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

  1. Negatywna ocena § 34 projektu.

W ocenie Stowarzyszenia treść projektowanego § 34 może prowadzić do faktycznego ingerowania przez prezesa