Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Opinia do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy

Warszawa, dnia 18-05-2023 r. Opinia SSP „Iustitia” o projekcie ustawy o zmianie ustawy z 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy z 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022r., poz. 1277 ze zm.; dalej jako KW) przewiduje uchylenie § 2 w art. 230. Przepis ten stanowi, że jeżeli właściwa okręgowa komisja wyborcza nie uzyska wyników głosowania w obwodach głosowania za granicą albo na polskich statkach morskich w ciągu 24 godzin od zakończ...

Opinia SSP "Iustitia" do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (UD262)

Warszawa, 24-04-2023 r. Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” do projektu z 31-03-2023 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (UD262) I. Uwagi ogólne Niniejsza opinia obejmuje swoim zakresem zmiany wprowadzane przez art. 1, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 2 (pkt 1-5, 8, 9, 10) projektu. Z uwagi na jej opracowanie przez Zespół Prawa Cywi...

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk Senatu nr 929).

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk Senatu nr 929). I. Uwagi ogólne. W uzasadnieniu projektu podkreśla się ochronny charakter projektowanych regulacji. Nakierowany jest on jednak jednostronnie na dodanie określonych uprawnień osobom trzecim, którym służą prawa związane z nieruchomością będącą przedmiotem egzekucji. Zachodzi obawa, że nadmiernie rozbudowane nowe uprawnienia będą mo...

Podsumowanie istotnych zmian w obrocie zagranicznym w sprawach cywilnych - opinia.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia udostępnia Państwu opracowanie zmian w obrocie zagranicznym w sprawach cywilnych. Dokument został opracowany został przez sędzię Martę Knotz z Zespołu ds. Prawa Cywilnego. Niniejszy dokument udostępniamy nieodpłatnie na zasadzie licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne (CC BY-NC). Oznacza to, że wszystkie zainteresowane osoby mogą nieodpłatnie korzystać z tego dokumentu, jednak nie może ten dokument być prz...

Opinia SSP „Iustitia” o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 754)

Warszawa, 17-07-2022 r.   Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk Senatu RP X kadencji numer 754) Uwagi ogólne I. Zakładane przez projektodawcę zwiększenie efektywności ochrony prawnej udzielanej konsumentom usług finansowych na płaszczyźnie materialnoprawnej i procesowej zasługuje na pełną aprobatę. II. ...

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w przedmiocie zgodności ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., nr 480 poz. 1259) z „kamieniami milowymi”

Już 254 miliony euro zapłacili Polacy za działalność Zbigniewa Ziobry, a za rok kwota ta przekroczy pół miliarda. Tymczasem dziś wchodzi w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, która jedynie pozornie rozwiązuje nawarstwiające się problemy związane z łamaniem zasad praworządności. Jak podkreśla sie w opinii Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w przedmiocie zgodności ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zm...