Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Opinia Zespołu ds. Prawa Karnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 867) z uwzględnieniem autopoprawki do tego projektu (druk sejmowy nr 867-A

Opinia Zespołu ds. Prawa Karnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 867) z uwzględnieniem  autopoprawki  do tego projektu (druk sejmowy nr 867-A) opinia (pdf) I. Zmiany w Kodeksie karnym. 1. Szkolenie osób w celu popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym.  Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia częściowo krytycznie opiniuje prop...

Opinia Zespołu ds. Prawa Karnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia dotycząca projektu zmiany ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - druk sejmowy nr 866

Opinia Zespołu ds. Prawa Karnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia dotycząca projektu zmiany ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - druk sejmowy nr 866 opinia (pdf) Propozycje zawarte w projekcie odnoszą się do dwóch kwestii: nakładania kar wolnościowych za wykroczenia przez referendarzy sądowych oraz zaskarżania mandatów karnych. 1. Wydawanie nakazów karnych przez referendarzy sądowych. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia zauważa potrzebę uspraw...

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

opinia (pdf) Warszawa, 24.02.2021 r. Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw[1] Licytacja elektroniczna nieruchomości – art. 1 projektu Uwagi ogólne Odnosząc się do uzasadnienia projektu trudno ocenić na ile licytacja elektroniczna nieruchomości przyczyni się do przyspieszenia egzekucji z nieruchomości. Można postawić tezę, że projektowane rozwiązanie zwi...

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” o prezydenckim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym opublikowanym w dniu 18.02.2021 r.

opinia (pdf) Warszawa, 23.02.2021 r. Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” o prezydenckim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym opublikowanym w dniu 18.02.2021 r. I. Wprowadzenie W komunikacie opublikowanym na stronie Prezydenta RP podano, że zasadniczym celem inicjatywy Prezydenta jest wydłużenie terminu na wnoszenie skargi nadzwyczajnej, o której mowa w art. 115 § 1 ustawy z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 r., poz. 154; dalej jako ...

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY – KODEKS KARNY ORAZ USTAWY - KODEKS  KARNY  WYKONAWCZY DRUK SENACKI nr 76

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY – KODEKS KARNY ORAZ USTAWY - KODEKS; KARNY; WYKONAWCZY DRUK SENACKI nr 76 opinia przygotowana przez Zespół Prawa Karnego SSP "IUSTITIA" Komisja Ustawodawcza Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zgłosiła projekt zmian w Kodeksie karnym i Kodeksie karnym wykonawczym. Został on zarejestrowany jako druk nr 76. Zaproponowano w nim m.in. zmianę art. 87 § 1 k.k. w ten sposób, by otrzy...

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” do projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks postępowania karnego z dnia 20 lutego 2020

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO Z DNIA 20 LUTEGO 2020 R. DRUK SENACKI NR 74 opinia przygotowana przez Zespół Prawa Karnego SSP "IUSTITIA" I. ZAKRES ZMIANY Zgodnie z projektem ustawy zmianie ma ulec treść art. 330 § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30) [ dalej jako: K.p.k. ] poprzez nadanie mu brzmienia: § 2. Jeżeli orga...