Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Rekomendacje Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”  w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz.  1090)

W nawiązaniu do Memorandum RPO, NRA, stowarzyszeń sędziowskich i prokuratorów w sprawie prawa obywatela do sądu (https://www.iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiadczenia/4187-apel) Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”  przedstawia Rekomendacje w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz.  1090) . Rekomendacje obejmują sprawy dotyczące składu sądu, doręczeń...

IUSTITIA: Izba Dyscyplinarna neguje ważność orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE i zamierza orzekać w sprawie o przymusowe doprowadzenie sędziego Igora Tuleyi do prokuratury

21 kwietnia 2021 r. w Warszawie, ma odbyć się posiedzenie politycznej Izby Dyscyplinarnej w sprawie wniosku Prokuratury Krajowej o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie sędziego Igora Tuleyi do prokuratury. Jest to kolejny akt negowania przez tę Izbę ważności orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. Trybunał w orzeczeniu z 8 kwietnia 2020 r. w sprawie C-791/19 Komisja przeciwko Polsce, nakazał wstrzymanie działalność tej Izby w sprawach odpowiedzia...

Oświadczenie Sędziów Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie niezgodnych z prawem działań Izby Dyscyplinarnej SN i Prokuratury wobec sędziego Igora Tuleyi cd.

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” o projekcie z dnia 14 grudnia 2020 r. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (DLPC –V.4190.1.21)

Warszawa, 7 kwietnia 2021 r.   Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” o projekcie z dnia 14 grudnia 2020 r. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (DLPC –V.4190.1.21)   Popularyzacja mediacji i jej upowszechnienie, jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów sądowych, jest właściwym kierunkiem. Wszelkie zmiany powinny być również poprzedzone badaniami (dlaczego strony nie chcą mediować, mimo ...

Uchwała zebrania członków SSP Iustitia Oddział Wielkopolski z dnia 22 marca 2021 r.

Uchwała zebrania członków SSP Iustitia Oddział Wielkopolski z dnia 22 marca 2021 r. Zebranie członków SSP Iustitia Oddział Wielkopolski wyraża swoje wsparcie dla SSO Jarosława Ochockiego w związku ze skierowaniem przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Powszechnych w dniu 10 marca 2021 r. wniosku o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej. Zebranie odbiera ten wniosek jako kolejny przejaw ataku na niezależne sądownictwo realizowanego w sposób oczywisty od dłuższego czasu na...

Oświadczenie Sędziów Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie niezgodnych z prawem działań Izby Dyscyplinarnej SN i Prokuratury wobec sędziego Igora Tuleyi

Warszawa, 19 marca 2021 roku     Szanowni Państwo,     dr hab. Małgorzata Manowska Małgorzata Bednarek dr Jarosław Duś prof. UW dr hab. Jan Majchrowski Mariusz Łodko Piotr Sławomir Niedzielak dr hab.Tomasz Robert Przesławski Adam Grzegorz Roch Jarosław Sobutka Adam Rafał Tomczyński Ryszard Jacek Witkowski Jacek Stanisław Wygoda dr Konrad Kamil Wytrykowski Paweł Antoni Zubert Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny – Zbigniew Ziobro I Zastępca Pr...