Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej i w krajach Partnerstwa Wschodniego

W dniach 9–11.12.2011 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej i w krajach Partnerstwa Wschodniego”.

Organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, a konkretnie członkowie Oddziału Warszawskiego oraz Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej Stowarzyszenia. Konferencja stanowiła okazję do wymiany doświadczeń przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, ale również świata naukowego i adwokatury z bardzo różnych krajów Europy, od tzw. starych demokracji europejskich w rodzaju Włoch czy Niemiec, poprzez nowe kraje członkowskie jak Estonia, Litwa, Czechy czy Polska, aż do państw, które dopiero od niedawna podejmują wysiłki mające na celu poprawę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, jak Ukraina, Gruzja czy Azerbejdżan.

Informacje o publikacji dostępne są tutaj: link do publikacji.