Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Sąd dla obywatela – alternatywne rozwiązanie sporów i rola sądów karnych

W grudniu 2008 r. w ramach Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” powstał zespół ds. poprawy funkcjonowania sądownictwa, w skład którego weszło kilkunastu sędziów z różnych szczebli sądownictwa. Zespół przygotował projekt „Sąd dla obywatela”, którego celem jest zaproponowanie zmiany części przepisów prawnych tak, by zagwarantować w znacznie większym stopniu przestrzeganie zasady konstytucyjnego prawa do sądu z jednej strony, a z drugiej, by uczynić sądy sprawniejszymi elementami wymiaru sprawiedliwości, z korzyścią dla obywatela. Propozycje zespołu w zamierzeniu mają stać się podstawą do dyskusji z udziałem przedstawicieli innych zawodów prawniczych, doktryny i Sądu Najwyższego, a w wymiarze maksymalnym stanowić podstawę projektów konkretnych zmian legislacyjnych. Propozycje zmian prawa w zakresie prawa ustrojowego i karnego oraz procedury cywilnej i prawa cywilnego zostały przedstawione na konferencji „Sąd dla obywatela”, która odbyła się 5.11.2009 r. na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie na konferencjach w kwietniu i maju 2010 r. w Lublinie i Białymstoku, które są przedmiotem obecnej publikacji.

Informacje o publikacji dostępne są tutaj: link do publikacji.