Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

III Kongres Sędziów Gospodarczych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" i Uczelnia Łazarskiego zapraszają na III Kongres Sędziów Gospodarczych. Kongres odbędzie się w dniu 3 marca 2016 r. przy współudziale Wydziału Prawa i Administracji Uczelni im. Ryszarda Łazarskiego. Spotkania w ramach kongresu stają już tradycją. W tym roku nastąpi to po raz trzeci, aby w sędziowskim gronie, ale i wspólnie z przedstawicielami środowisk prawniczych oraz przedsiębiorców omówić aktualne problemy, z którym...

Konferencja „Członkowie grup narażonych na dyskryminację a wymiar sprawiedliwości”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza 12 lutego w godzinach 9.00 – 15.30 do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na konferencję „Członkowie grup narażonych na dyskryminację a wymiar sprawiedliwości”. Wydarzenie kończy projekt pt. „Podnoszenie wrażliwości sędziów i prokuratorów w zakresie równego traktowania”.  Podczas konferencji zostanie przedstawiona publikacj...

Konferencja w sprawie mediacji

Stowarzyszenie Notariuszy RP organizuje konferencję naukową "Mediacja jako nowoczesny sposób rozwiązywania konfliktów". Konferencja odbędzie się w dniu 29 stycznia 2016 r. w godzinach 10:00 - 17:00 w Warszawie, na Uczelni Łazarskiego, ul. Świeradowska 43.   Konferencja jest objęta patronatem SSP „Iustitia”. Program merytoryczny Konferencji obejmuje istotę mediacji, jako alternatywnej metody rozwiąz...

Konferencje z udziałem "Iustitii"

W październiku i listopadzie 2015 r. przedstawiciele SSP „Iustitia” uczestniczyli w trzech wydarzeniach, istotnych z punktu widzenia statutowych celów Stowarzyszenia. W dniach 19-20.10.2015 r. w Warszawie odbyła się 12 Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” zorganizowana przez Fundację Dzieci Niczyje wraz Ministerstwem Sprawiedliwości i Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. Relacja z ko...

Uzasadnienia orzeczeń sądowych: problemy – próby odpowiedzi

27 listopada 2015 r. w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zostało zorganizowane spotkanie „Uzasadnienia orzeczeń sądowych: problemy – próby odpowiedzi”. Odbyło się ono w ramach projektu poświęconego uzasadnieniom decyzji stosowania prawa, realizowanego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i zostało zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia”...

Kongres Prawa Przestrzeni Kosmicznej 2015

26 listopada 2015 r. w Warszawie, w hotelu Polonia Palace, odbędzie się  Kongres Prawa Przestrzeni Kosmicznej 2015 (Allerhand Space Law and Policy Summit 2015). Organizatorem Kongresu jest Instytut Allerhanda. Kongres jest objęty patronatem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Ideą Kongresu jest kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z polityką kosmiczną, w kontekście traktatów międzynarodowych, uregulowań...