Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Konferencja w KSSiP

21 kwietnia 2016 roku w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury odbyła się konferencja: „Droga aplikanta sędziowskiego do służby sędziowskiej- aplikacja sędziowska i co dalej?”

Konferencja „Ethos sędziego" - skrót relacji

- Wybór tych sędziów nie jest przypadkowy. Ich życie jest świadectwem wierności najwyższej wartości, jaką jest niezawisłość sędziowska – mówiła przedstawicielka "Iustitii" sędzia Aneta Łazarska na konferencji „Ethos sędziego", która odbyła się 18 marca w Warszawie, o trzech sędziach usuniętych ze stanowisk za wierność swoim zasadom. Organizatorami było Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" oraz Wydział Prawa i Administracji Uczelni im. ...

III Kongres Sędziów Gospodarczych - skrót relacji

- Różnica jest w mentalności. Tam do sadów przychodzą ludzie, aby dowiedzieć się, kto ma rację. Do polskich sadów przychodzi się, by sąd przyznał im rację – porównywał sytuację polskich sądów do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Danii i Holandii sędzia SO w Warszawie Wiktor Piber. Interesująca dyskusja na temat nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia br. dotyczących mediacji odbyła się 3 marca w Wa...

Konferencja HFPC "Członkowie grup narażonych na dyskryminację a wymiar sprawiedliwości"

12.02.2016 r. odbyła się Konferencja "Członkowie grup narażonych na dyskryminację a wymiar sprawiedliwości" zorganizowana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. To  kolejna faza projektu  tworzącego Przewodnik dla sędziów i prokuratorów „Równe traktowanie uczestników postępowań”. Po zebraniu zespołu roboczego złożonego z  przedstawicieli podmiotów, kt&...

Konferencja o dowodzie z opinii biegłego

Warszawski Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" zaprasza na konferencję "Pozycja dowodu z opinii biegłego w postępowaniu sądowym". Konferencja odbędzie się w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie, w dniu 08 kwietnia 2016 r. Poniżej przedstawiamy program konferencji. ...

Konferencja "Ethos sędziego" - SSP "Iustitia" i Uczelnia Łazarskiego

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" i Uczelnia Łazarskiego zapraszają na organizowaną wspólnie konferencję na temat "Ethos sędziego". Konferencja odbędzie się w dniu 18 marca 2016 r. w siedzibie uczelni przy ul. Świeradowskiej 43 w Warszawie, a wśród jej uczestników i prelegentów są dwaj prezesi Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku - Jerzy Stępień i Bohdan Zdziennicki oraz sędziowie. Na konferencję został specjalnie przygotowany, jako ka...