Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Konferencja "Postępowanie karne przed sądem po 1 lipca 2015 r. - pierwsze doświadczenia"

Do sądów wpływa bardzo mało aktów oskarżenia, bo prokuratury starały się jak najwięcej aktów wysłać przed 1 lipca – to wiedza po pierwszych trzech miesiącach obowiązywania nowych zasad w postępowaniu karnym przed sądem. – Gdyby było ich więcej, przewodniczący wydziałów, na których nałożono obowiązek sprawdzania aktów pod względem formalnym, mogliby mieć z tym problem - powiedzi...

Międzynarodowa konferencja we Lwowie

W dniach 29 – 30 października 2015 r. we Lwowie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Stosowanie konwencji nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych z 1958 roku w praktyce sądowej " zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Ukrainy. Oprócz licznie reprezentowanego środowiska sędziowskiego z całej Ukrainy, jak również tamtejszego środowiska naukowego i politycznego (deputowani do ...

VII Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego

W dniach: 5-6.11.2015 r. w Warszawie odbył się   - INSO 2015, zorganizowany przez Instytut Allerhanda.   Pod poniższym linkiem można zapoznać się ze szczegółowym planem  wydarzenia : http://kongresy.allerhand.pl/inso/ Kongres oczywiście wzbudził duże zainteresowanie, gdyż poświęcony był omówieniu zupełnie nowej regulacji – Prawu restrukturyzacyjnemu. Przede wszystkim starano się przybliżyć nowe rozwiązan...

Seminarium "Stres zawodowy w sądach powszechnych"

W dniu 22 października 2015 roku w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Warszawie odbyło się seminarium „Stres zawodowy w sądach powszechnych i jego skutki” zorganizowane przez Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Zarząd SSP „Iustitia” na tym seminarium reprezentowały: wiceprezes Jolanta Korwin-Piotrowska i członek zarządu Hanna Kaflak-Januszko. Uczestnikami spotkania byli także przedstawiciele  Rzecznika Praw Obywatelskich i Ministerstwa Sprawiedliw...

12 Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”

19-20.10.2015 r. w Warszawie odbyła się 12 Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”  zorganizowana przez Fundację Dzieci Niczyje wraz Ministerstwem Sprawiedliwości i Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. Jednorazowy udział w konferencji sprawia, że nie dziwi, iż odbyło się już tyle jej edycji, cieszy się wciąż dużym zainteresowaniem i jest bardzo dobrze oceniana przez uczestników. To niepow...

Spotkanie IAJ/EAJ w Barcelonie

W dniach 4-8.10.2015r., odbyło się posiedzenie plenarne Światowej Unii Sędziów oraz Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów.

Najistotniejszymi sprawami, nad którymi EAJ skupia się już od dłuższego czasu, była ponownie sytuacja sędziów tureckich oraz zmiany legislacyjne na Ukrainie.