Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

IV Ogólnopolska Konferencja KPC dla Prawników

IV Ogólnopolska Konferencja KPC dla Prawników PODSTAWOWE INSTYTUCJE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO W PRAKTYCE SĄDÓW  29 października 2015, Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4  Dlaczego warto wziąć udział?  Uczestnicy zapoznają się z analizą praktyki sądowej w zakresie podstawowych instytucji postępowania cywilnego, m.in. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustaw...

Uzasadnienia orzeczeń sądowych – problemy

Problematyka uzasadnień stała się w ostatnim czasie przedmiotem żywego zainteresowania i dyskusji. Wskazuje się w niej szereg problemów i trudności, jakie wywołuje obecnie uzasadnianie orzeczeń - zarówno z perspektywy regulacji prawnej, jak i (przede wszystkim) praktyki. Spotkanie ma na celu próbę zidentyfikowania tych problemów i ich uporządkowania oraz zarysowania dróg ich rozwiązania. Punktem wyjścia do dyskusji będą trzy...

50-lecie k.p.c. - doświadczenia i perspektywy

W dniu 18-20.09.2015 r. we Wrocławiu, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego  odbył się Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, skupiony wokół hasła „50-lecie kodeksu postępowania cywilnego – doświadczenia i perspektywy”. Pod tym linkiem można zapoznać się ze szczegółowym planem  wydarzenia: http://zkpc.prawo.uni.wroc.pl/ ...

Zaproszenie na konferencję w sprawie mobbingu

KONFERENCJA STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH "IUSTITIA" pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich dr.Adama Bodnara „Mobbing, dyskryminacja, wypalenie zawodowe. Współczesne trendy zarządzania a organizacja pracy. Zagrożenia, perspektywy -  sygnalizacja.” odbędzie się          3 listopada 2015 r. w siedzibie Naczelnego Sąd...

Wzmocnienie ochrony prawnej osób starszych

W dniu 23 września 2015r. w budynku Sejmu RP odbyła się konferencja „Wzmocnienie ochrony prawnej osób starszych”, zorganizowana przez Fundację na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego. Została ona objęta honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Obywatelskich. W konferencji, poza przedstawicielami środowisk prawniczych, udział wzięli również przedstawiciele różnych środowisk senioralnych. &am...

Relacja ze spotkania EAJ w Gdańsku

            W dniach 15 i 16 maja 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie sędziów reprezentujących stowarzyszenia należące do Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów. Po raz drugi gospodarzem tego corocznego spotkania była Polska. Goście zgromadzili się w Hotelu Gdańsk położonym nad Motławą. Swoją obecnością zaszczyciła nas także Prezes Światowej Unii Sędzi&...