Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Szkolenia dla nauczycieli we Wrocławiu

Ciekawą inicjatywę zaproponowali sędziowie z wrocławskiego oddziału „Iustitii”. W dniu 9.10.2015 r. we Wrocławiu ruszył cykl szkoleń dla nauczycieli WOS pt. „Podstawy edukacji prawnej młodzieży” z wykorzystaniem książki „Apteczka prawna – Lex bez łez”. Szkolenia organizuje Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział we Wrocławiu, Urząd Miejski Wrocławia Departament Edu...

IV Ogólnopolska Konferencja KPC dla Prawników

IV Ogólnopolska Konferencja KPC dla Prawników PODSTAWOWE INSTYTUCJE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO W PRAKTYCE SĄDÓW  29 października 2015, Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4  Dlaczego warto wziąć udział?  Uczestnicy zapoznają się z analizą praktyki sądowej w zakresie podstawowych instytucji postępowania cywilnego, m.in. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustaw...

Uzasadnienia orzeczeń sądowych – problemy

Problematyka uzasadnień stała się w ostatnim czasie przedmiotem żywego zainteresowania i dyskusji. Wskazuje się w niej szereg problemów i trudności, jakie wywołuje obecnie uzasadnianie orzeczeń - zarówno z perspektywy regulacji prawnej, jak i (przede wszystkim) praktyki. Spotkanie ma na celu próbę zidentyfikowania tych problemów i ich uporządkowania oraz zarysowania dróg ich rozwiązania. Punktem wyjścia do dyskusji będą trzy...

50-lecie k.p.c. - doświadczenia i perspektywy

W dniu 18-20.09.2015 r. we Wrocławiu, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego  odbył się Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, skupiony wokół hasła „50-lecie kodeksu postępowania cywilnego – doświadczenia i perspektywy”. Pod tym linkiem można zapoznać się ze szczegółowym planem  wydarzenia: http://zkpc.prawo.uni.wroc.pl/ ...

Zaproszenie na konferencję w sprawie mobbingu

KONFERENCJA STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH "IUSTITIA" pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich dr.Adama Bodnara „Mobbing, dyskryminacja, wypalenie zawodowe. Współczesne trendy zarządzania a organizacja pracy. Zagrożenia, perspektywy -  sygnalizacja.” odbędzie się          3 listopada 2015 r. w siedzibie Naczelnego Sąd...

Wzmocnienie ochrony prawnej osób starszych

W dniu 23 września 2015r. w budynku Sejmu RP odbyła się konferencja „Wzmocnienie ochrony prawnej osób starszych”, zorganizowana przez Fundację na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego. Została ona objęta honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Obywatelskich. W konferencji, poza przedstawicielami środowisk prawniczych, udział wzięli również przedstawiciele różnych środowisk senioralnych. &am...