Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Konferencja „Podmioty w postępowaniu cywilnym”

Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Sąd Okręgowy w Katowicach oraz Śląski Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA mają zaszczyt zaprosić na konferencję "Podmioty w postępowaniu cywilnym" dedykowaną prof. zw. dr hab. Feliksowi Zedlerowi z okazji 50-lecia jego pracy naukowej   W programie m.in.: Sąd i sędziowie w postępowaniu cywilnym – SSO Gabriela Ott (KRS), dr Jacek Gęsiak (Prezes SO w Katowicac...

Konferencja w KSSiP

21 kwietnia 2016 roku w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury odbyła się konferencja: „Droga aplikanta sędziowskiego do służby sędziowskiej- aplikacja sędziowska i co dalej?”

Konferencja „Ethos sędziego" - skrót relacji

- Wybór tych sędziów nie jest przypadkowy. Ich życie jest świadectwem wierności najwyższej wartości, jaką jest niezawisłość sędziowska – mówiła przedstawicielka "Iustitii" sędzia Aneta Łazarska na konferencji „Ethos sędziego", która odbyła się 18 marca w Warszawie, o trzech sędziach usuniętych ze stanowisk za wierność swoim zasadom. Organizatorami było Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" oraz Wydział Prawa i Administracji Uczelni im. ...

III Kongres Sędziów Gospodarczych - skrót relacji

- Różnica jest w mentalności. Tam do sadów przychodzą ludzie, aby dowiedzieć się, kto ma rację. Do polskich sadów przychodzi się, by sąd przyznał im rację – porównywał sytuację polskich sądów do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Danii i Holandii sędzia SO w Warszawie Wiktor Piber. Interesująca dyskusja na temat nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia br. dotyczących mediacji odbyła się 3 marca w Wa...

Konferencja HFPC "Członkowie grup narażonych na dyskryminację a wymiar sprawiedliwości"

12.02.2016 r. odbyła się Konferencja "Członkowie grup narażonych na dyskryminację a wymiar sprawiedliwości" zorganizowana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. To  kolejna faza projektu  tworzącego Przewodnik dla sędziów i prokuratorów „Równe traktowanie uczestników postępowań”. Po zebraniu zespołu roboczego złożonego z  przedstawicieli podmiotów, kt&...

Konferencja o dowodzie z opinii biegłego

Warszawski Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" zaprasza na konferencję "Pozycja dowodu z opinii biegłego w postępowaniu sądowym". Konferencja odbędzie się w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie, w dniu 08 kwietnia 2016 r. Poniżej przedstawiamy program konferencji. ...