Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Wideo relacje ze spotkania „Uzasadnienia orzeczeń sądowych: problemy – próby odpowiedzi”

Przypominamy, że 27 listopada 2015 r. w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zostało zorganizowane spotkanie „Uzasadnienia orzeczeń sądowych: problemy – próby odpowiedzi”. Odbyło się ono w ramach projektu poświęconego uzasadnieniom decyzji stosowania prawa, realizowanego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i zostało zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia” (informacja).  Z przyjemnością informujemy, że dostę...

Wideo relacje ze Szkoły Letniej „Uzasadnianie orzeczeń sądowych: perspektywy prawne i interdyscyplinarne”

Przypominamy, iż w dniach 6-9 lipca 2016r. w Pałacu w Jabłonnie k.Warszawy odbyło się kolejne przedsięwzięcie w ramach projektu badawczego poświęconego uzasadnianiu orzeczeń sądowych i sądowemu stosowaniu prawa, realizowanego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pod opieką merytoryczną prof. dr hab. Ewy Łętowskiej (informacja). Z przyjemnością informujemy, że dostępne są już materiały wideo z tego wydarzenia, do obejrzenia których serdecznie zachęcamy ! ...

Konferencja ,,Udział sędziego w debacie publicznej" - szczegóły wydarzenia

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "IUSTITIA" z okazji pierwszej rocznicy powołania Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych ma zaszczyt zaprosić na  konferencję ,,Udział sędziego w debacie publicznej”, Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje o tym wydarzeniu:  D a t a: 26 września 2016 roku  ...

Szkoła Letnia – „Uzasadnianie orzeczeń sądowych: perspektywy prawne i interdyscyplinarne”

W dniach 6-9 lipca 2016r. w Pałacu w Jabłonnie k.Warszawy odbyło się kolejne przedsięwzięcie w ramach projektu badawczego poświęconego uzasadnianiu orzeczeń sądowych i sądowemu stosowaniu prawa, realizowanego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pod opieką merytoryczną prof. dr hab. Ewy Łętowskiej. Patronat honorowy nad „Letnią Szkołą” objęła Krajowa Rada Sądownictwa, zaś przy realizacji projektu współpracowało Wolters Kluwer Polska i Stowarzyszenie Sę...

Konferencja ,,Udział sędziego w debacie publicznej"

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "IUSTITIA" z okazji pierwszej rocznicy powołania Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych ma zaszczyt zaprosić na  konferencję ,,Udział sędziego w debacie publicznej”, która odbędzie się w dniu 26 września 2016 roku w Warszawie w Sądzie Najwyższym sala A im. Stanisława Dąbrowskiego w godzinach 9.00 -16.00. ...

Konferencja naukowa dotycząca dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych

W dniu 15 czerwca 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się zorganizowana wraz z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Dylematy wynikające z realizacji prawa dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych”. Podczas konferencji przedstawiono najważniejsze i wciąż aktualne kwestie związane z interpretacją przepisów dotyczących pojęcia, zakresu i granic dostępu do informacji publicznej...