Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu 2013

Jednodniowe spotkanie w Warszawie, w Hotelu Polonia, 25 czerwca 2013 roku zorganizował krakowski Instytut Allerhanda pod nazwą „Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu 2013”. Przedsięwzięciu honorowo patronowali m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Adwokatura Polska, Krajowa Izba Gospodarcza i SSP „Iustitia”. Wśród prelegentów dominowali przedstawiciele palestry, a jedynym sędzią w tym gronie był pan Zbigniew Miczek. ...

Konferencja oraz spotkanie Rady Administracyjnej MEDEL

W dniu 21 czerwca 2013 roku w Berlinie odbyła się Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie MEDEL - Magistrats Europees pour la Democratie et les Libertes zatytułowana „The Welfare State – at the Mercy of the Financial Markets?” Konferencję otworzył Sędzia Georg Schäfer - Przewodniczący w Sądzie Apelacyjnym, Wydziale Pracy we Frankfurcie nad Menem. Następnie głos zabrał António Cluny - Prezes Stowarzyszenia Prokuratorów w Portugalii i jednocześnie Prezes MEDEL. Kolejno...

Konferencja „Efektywność, sprawność i skuteczność w zarządzaniu sądami i sprawami – standardy europejskie”

W dniach 24-25 czerwca 2013r. w gmachu Sądu Najwyższego odbyła się dwudniowa konferencja poświęcona zagadnieniom efektywności, sprawności i skuteczności w zarządzaniu wymiarem sprawiedliwości.  W języku angielskim odpowiada to pojęciu „case management”, które wielokrotnie przewijało się także podczas tego spotkania. Konferencja podzielona została na 6 paneli, których zagadnienia oscylowały wokół próby osiągnięcia jak najlepszych rezultatów w zarządzaniu sądami i ...

Spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów w St. Gallen 23-25 maja 2013 r.

Sytuacja w krajach europejskich dotycząca problemów sądownictwa jest tak różna, jak kraje, które wchodzą w skład EAJ. W poszukiwaniu wspólnego mianownika odnieść się można jednakże do fundamentalnej kwestii trójpodziału władz i poszukiwania przez wszystkie kraje członkowskie sposobu na zrównoważenie władzy sądowniczej z pozostałymi władzami. Balans ten jest kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania państwa w systemie demokratycznym i sędziowie wydają się nigdy o tym ...

PR w samorządzie i administracji państwowej

W dniu dzisiejszym w Katowicach rozpoczęła się trzydniowa konferencja  pt. "PR w samorządzie i administracji państwowej". Przedstawicielem SSP Iustitia na tej konferencji jest Prezes Oddziału w Katowicach dr Krystian Markiewicz, który ma wygłosić referat pt. „Akcja edukacyjna jako wspólne przedsięwzięcie sędziów i samorządu dla poprawy wizerunku”. ...

Konferencja polsko-litewska w Sejnach

W  dniach  16-17 maja 2013 r. w  Domu  Litewskim  w  Sejnach  odbyła  się  konferencja „Czynności  konsularne we  współpracy  z  sądami  i prokuraturą - problemy praktyczne. Polsko-litewska wymiana doświadczeń” zorganizowana przez Konsulat Republiki Litewskiej w Sejnach, Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", Oddział w Suwałkach oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ze strony Iustitii całością prac organizacyjnych kierował sędzia Dom...