Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Spotkanie Światowej Unii Sędziów w Jałcie

W dniach 5-10 października 2013 r. w Jałcie odbyło się spotkanie IAJ/EAJ - Światowej Unii Sędziów. Poniżej prezentujemy relację z tego wydarzenia. Spotkanie Światowej Unii Sędziów odbywa się raz do roku w kraju, który wziął na siebie ciężar zorganizowania wielonarodowego i dość liczebnego (ok. 300 osób) spotkania sędziów z całego świata, podzielonych na grupy regionalne, ale także współpracujących razem podczas spotkania organu kolegialnego pod nazwą Central Coun...

Seminarium „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości"

W dniu 10.12.2013 r. - Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka, w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się seminarium rozpoczynające realizację Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa  skuteczności  wymiaru sprawiedliwości", finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2009 -2014. Podkreśla się w nim, że ma ułatwiać realizację krajowych priorytetów, w tym w szczegól...

Konferencja „Uzasadnienia orzeczeń sądowych a efektywność wymiaru sprawiedliwości”

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” otrzymało zaproszenie na Konferencję pod patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego  „Uzasadnienia orzeczeń sądowych a efektywność wymiaru sprawiedliwości”, organizowaną przez Stowarzyszenie Sędziów Themis oraz INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa, która odbyła się 8.10.2013 r.

Konferencja Fundacji Court Watch Polska

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” otrzymało zaproszenie na Konferencję pt. „Alienacja czy dialog? Trzecia władza a społeczne poczucie sprawiedliwości”, która odbyła się 2.10.2013 r. i podsumowywała kolejny roczny cykl obywatelskiego monitoringu  sądów. Jako cel spotkania wskazano integrację i stworzenie płaszczyzny dialogu dla środowisk troszczących się o wymiar sprawiedliwości w Polsce. Zarazem konferencja była również inauguracją projektu „Stań przed...

VII Seminarium Warszawskie pt. „Obywatel w radzie Europy i Unii Europejskiej"

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” otrzymało zaproszenie na VII Seminarium Warszawskie pt. „Obywatel w radzie Europy i Unii Europejskiej – nowe wyzwania po dwudziestu latach od przystąpienia przez Polskę do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności” organizowane przez Ministra Spraw Zagranicznych we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Program seminarium, skrócona relacja i galeria zdjęć: http://www.brpo.gov.pl/pl/content/vii-seminarium-war...

Konferencja "(Nie?) wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka"

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” otrzymało zaproszenie na Konferencję pt. (Nie?) wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, organizowaną przez Naczelną Radę Adwokacką wraz z Komisją Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, która odbyła się 28.09.2013 r. w Toruniu, przy wsparciu Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu. Zarząd "Iustitii" był na tej konferencji reprezentowany przez Hannę Kaflak-Januszko. Poniżej prezentujemy rela...