Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

II Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu Instytutu Allerhanda

Instytut Allerhanda zaprasza na II Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu 2014, który odbędzie się 20 maja w Warszawie. Program podzielony jest na dwa bloki tematyczne:  - ocena funkcjonowania dotychczasowych regulacji mediacyjnych i arbitrażowych; sukcesy i porażki roku 2013 w zakresie rozwiązywania sporów,  - spory korporacyjne, również w perspektywie prawnoporównawczej (wystąpienie keynote lecture w języku angielskim). Konferencja odbywa się pod patronatem...

II Polski Kongres Prawa Podatkowego

W dniu 8 kwietnia 2014 r. odbędzie się w Warszawie II Polski Kongres Prawa Podatkowego organizowany przez Fundację Allerhanda. W ramach kongresu przewidziano następujące tematy:  - ordynacja podatkowa (sposoby i narzędzia, za pośrednictwem których kodeks podatkowypoprawi sytuację podatników, dalsze losy podwójnej administracji podatkowej, ryzyko niekonstytucyjności nowej klauzuli antyabuzywnej),  - VAT (praktyczne konsekwencje zmian zasad rozpoznawania obowiązku podatkowego, ok...

Debata na temat sądownictwa rodzinnego

W dniu 14 marca 2014 r. w Warszawie odbyła sie zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” przy współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych w Polsce debata na temat orzekania przez sądy o kontaktach rodziców z dzieckiem i realizacji tych rozstrzygnięć. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście oraz licznie przybyli sędziowie rodzinni z całej Polski. Jej celem była wymiana doświadczeń pomiędzy sędziami a naukowcami, mediatorami, kuratorami i bieg...

Konferencja KSSiP na temat programów aplikacji

W dniach 27-28 lutego 2014 roku w Krakowie obyła się zorganizowana przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury pierwsza w historii procesu kształcenia w Polsce przyszłej kadry sędziów i prokuratorów, konferencja pt. „Programy aplikacji – ocena i propozycje zmian”, podsumowująca pięcioletni okres funkcjonowania Krajowej Szkoły. Podczas konferencji "Iustitię" reprezentowała Katarzyna Kijowska-Kukulska - członek Zarządu, Przewodnicząca Zespołu ds. Szkoleń. R...

Konferencja „E-protokół a wymiar sprawiedliwości”

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA zaprasza na konferencję „E-protokół a wymiar sprawiedliwości”, która odbędzie się w dniu 31.03.2014 r., na sali głównej Sądu Najwyższego, Pl. Krasińskich 2/4/6, by rozważyć, czy instytucja e-protokołu służy wymierzaniu sprawiedliwości, czy jednak stanowi dla niego zagrożenie, jak działa w wymiarze sprawiedliwości – czy może go usprawnić lub ulepszyć w inny sposób.Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie 7 dni na adres T...

Zaproszenie na debatę w sprawach rodzinnych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych w Polsce - zaprasza na debatę dotyczącą problematyki budzącej żywe reakcje społeczne, tj. orzekania przez sądy o kontaktach rodziców z dzieckiem i realizacji tych rozstrzygnięć. Chcemy porozmawiać o doświadczeniach z rozpoznawania spraw tego typu, jak i o tym czy uwzględniane są oczekiwania społeczne, z osobami, które spotykają się z tą tematyką w różnych fazach wpły...