Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Współczesne wyzwania dla sądów - konferencja "Iustitii" i białostockiej WSAP w Serwach

 

W dniach 30 maja - 1 czerwca 2012 r. w  Hotelu "Albatros" w Serwach odbyła  się  konferencja  szkoleniowa "Współczesne wyzwania dla sądów" zorganizowana przez  Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" Oddział w Suwałkach we współpracy z  Wyższą  Szkołą Administracji  Publicznej im. Stanisława Staszica w  Białymstoku i Sądami okręgu suwalskiego. Wzięło w niej udział 57 sędziów z  miejscowego oddziału  stowarzyszenia.

 

W  pierwszym  dniu wykłady  wygłosili  przedstawiciele  WSAP:

     - Budowanie zaufania jako element zarządzania publicznego na przykładzie sądów powszechnych - dr Małgorzata  Wenclik (współautor  dr. R. Konopka),
     - Instrumenty prawne wspomagające efektywność zarządzania - porównanie sądów polskich i litewskich -
mgr Michał Pater (współautor dr M.Rękawek-Pachwicewicz).
     W  kolejnym  dniu trenerzy z Sendor Training przeprowadzili  szkolenie „Budowanie wizerunku sędziego" według  tematyki:
     Budowanie wizerunku Sędziego poprzez komunikację interpersonalną. Perswazja językowa i asertywność, czyli jak dobierać słowa, żeby przekaz był czytelny, stanowczy i jednoznaczny dla odbiorcy. Psychologia obiektywnego postrzegania - pułapki komunikacyjne oraz błędy percepcji (błąd atrybucji, efekt halo, projekcja, przeniesienie).Obrona przed manipulacją - jakie „chwyty" stosują strony aby wpłynąć na decyzję Sędziego (reguły wpływu społecznego i gry manipulacyjne).Jak świadomie wykorzystać mowę ciała do wzmacniania wizerunku Sędziego. Świadome operowanie środkami ekspresji głosu - akcent, pauza, intonacja, tempo. Ćwiczenie wystąpień przed kamerą - trening umiejętności autoprezentacyjnych.
    
Trzeci  dzień  był poświęcony omówieniu  zmian  w  prawie  karnym  i  cywilnym, bieżącego  orzecznictwa  SN i orzecznictwu  sądów  rejonowych  okręgu  suwalskiego.
Relacje w  mediach :
http://www.radio5.com.pl/index.php?id=1&ia=39364
http://www.tvp.pl/bialystok/informacje/obiektyw/wideo/31052012-godz-2145/7530460

Drukuj   E-mail