Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Próba zapewnienia prawa do sądu w sprawach cywilnych w świetle ostatnich zmian ustrojowych i procesowych"

Zapraszamy Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Próba zapewnienia prawa do sądu w sprawach cywilnych w świetle ostatnich zmian ustrojowych i procesowych", która odbędzie sie: 

18 czerwca 2021r. , w godzinach 9:30 - 15:15, będzie miala formułę online na platformie Microsoft Teams. http://www.konferencjakpc.pl/

Organizatorami konferencji sa: 

  • Zespół Badawczy Prawa Procesowego Cywilnego WPiA UŚ
  • Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia"
  • Fundacja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego "Facultas Iuridica

Patronat medialny nad wydarzeniem objął: 
Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

Rejestracja trwa do 13 czerwca 2021 r.  przy użyciu formularza dostępnego pod adresem:
www.formularze.us.edu.pl/konferencjakpc
Liczba miejsc ograniczona.

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji do dnia 13 czerwca 2021 r. oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej* w wysokość 150,00 zł netto + VAT (184,50 zł brutto).  * Członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.  Opłatę konferencyjną należy uiścić najpóźniej do dnia 13 czerwca 2021 r. na rachunek bankowy Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica” o numerze:  30 1050 1214 1000 0007 0056 4511 (ING Bank Śląski S.A.) (szczegóły dostępne tutaj: http://www.konferencjakpc.pl/rejestracja). 

Program Konferencji:

09:30– 9:45 OTWARCIE KONFERENCJI

Przywitanie uczestników i otwarcie Konferencji przez Organizatorów.  

09:45– 10:15 RAPORT NA TEMAT STANU SĄDOWNICTWA CYWILNEGO W POLSCE

Prelegenci:

SSR dr Urszula Żółtak - Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia"

SSR Anna Wypych-Knieć - Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia"  

10:15 – 11:15 DOSTĘP DO SĄDU A ZMIANY USTROJOWE I PROCESOWE

1.     Sąd ustanowiony na podstawie ustawy i sąd niezależny.

2.     Skład sądu.

3.     Wyłączenie sędziego i przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi.

4.      Dyskusja. 

Moderator:

r.pr. prof. dr hab. Wojciech Popiołek (Uniwersytet Śląski, Społeczna Komisja Kodyfikacyjna)

Prelegenci:

SSO prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz (Uniwersytet Śląski, Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia”, Społeczna Komisja Kodyfikacyjna)

dr hab. Maciej Taborowski (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Uniwersytet Warszawski)

11:15 – 12:15 RZETELNOŚĆ POSTĘPOWANIA CYWILNEGO A JEGO FORMALIZM

1.     Wymogi formalne pism procesowych i ich uzupełnianie.

2.     Podmiot składający pismo a decyzja o uzupełnieniu braków formalnych.

3.     Braki formalne pisma inicjującego postępowanie uproszczone.

4.     Dyskusja.

Moderator:

r. pr. dr hab. Marcin Dziurda (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego)

Prelegenci:

SSR prof. UAM dr hab. Marcin Walasik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia”, Społeczna Komisja Kodyfikacyjna )

SSR dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska (Uniwersytet Śląski, Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia”, Społeczna Komisja Kodyfikacyjna)

12:15 – 12:30 – PRZERWA

12:30 – 13:30 GWARANCJE PROCESOWE W ZAKRESIE DORĘCZEŃ A SPRAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

1.     Gwarancja poinformowania pozwanego o wszczęciu postępowania. 

2.     Udział komornika sądowego w doręczeniu.

3.     Inne sposoby doręczenia w postępowaniu cywilnym. 

4.     Dyskusja.

Moderator:

SSA prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski)

Prelegenci:

r.pr. prof. UO dr hab. Dariusz Szostek (Uniwersytet Opolski, Obserwatorium AI Parlamentu Europejskiego)

SSR dr Ireneusz Wolwiak (Uniwersytet Śląski, Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia”)

13:30 – 14:30 PRAWO DO ROZSTRZYGNIĘCIA I JEGO ZASKARŻENIA A NOWE POSTĘPOWANIE ZAŻALENIOWE

1.     Dopuszczalność wniesienia zażalenia.

2.     Rozpoznanie zażalenia przez właściwy sąd.

3.     Uzasadnienie postanowienia i jego doręczenie.

4.     Dyskusja.

Moderator:

r. pr. prof. UŚ dr hab. Andrzej Torbus (Uniwersytet Śląski)

Prelegenci:

prof. dr. hab. Andrzej Jakubecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

SSA Aleksandra Janas (Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia”)

14:30 – 15:00 DYSKUSJA PODSUMOWUJĄCA 

15:00 – 15:15 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI