„Konwencja Stambulska – praktyczne znaczenie dla polskiego systemu prawnego” - szkolenie online

Naszą serię szkoleń on-line chcielibyśmy zainaugurować szkoleniem z elementami warsztatowymi z jakże aktualnej tematyki związanej z Konwencją Stambulską. Konwencja Stambulska – praktyczne znaczenie dla polskiego systemu prawnego”

Termin szkolenia: WTOREK 20 października godz. 12.00 – 15.00

Webinarium z Anną Błaszczak-Banasiak

dyrektorką Zespołu do spraw Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, nauczycielką akademicką, adwokatką, specjalistką w zakresie prawa antydyskryminacyjnego i ochrony praw człowieka z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu litygacji strategicznej przed sądami wszystkich szczebli.

W latach 2013-2017 Anna Błaszczak – Banasiak była członkinią zarządu Europejskiej Sieci Organów do spraw Równego Traktowania „EQUINET”. Autorka i współautorka licznych publikacji poświęconych realizacji zasady równego traktowania.

Zakres szkolenia:

- główne cele i założenia Konwencji Stambulskiej,

- fakty i mity na temat Konwencji Stambulskiej,

- zmiany prawne związane z przygotowaniem do ratyfikacji i ratyfikacją Konwencji Stambulskiej,

- niezbędne zmiany praktyki postępowania organów ścigania, organów wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji publicznych w związku z wejściem w życie Konwencji Stambulskiej,

- wpływ Konwencji Stambulskiej na interpretację przepisów prawa krajowego dotyczących przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej i przemocy wobec kobiet,

- zarzuty o niezgodności Konwencji Stambulskiej z Konstytucją – analiza.

ZAPISZ SIĘ TUTAJ /link do rejestracji/:

https://webinarswroclaw.clickmeeting.com/-konwencja-stambulska-praktyczne-znaczenie-dla-polskiego-systemu-prawnego-/register

ZAPISY NA WSZYSTKIE WEBINARIA ZNAJDZIESZ TEŻ W LINKU:

https://webinarswroclaw.clickmeeting.com/