Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

WEBINARIUM: Wpływ COVID-19 na postępowanie cywilne

Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych, komitet redakcyjny kwartalnika Polski Proces Cywilny oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zapraszają na webinarium „Wpływ COVID-19 na postępowanie cywilne” 5 czerwca 2020 r., godz. 16:00

Rejestracja: https://webinarswroclaw.clickmeeting.pl/wplyw-covid-19-na-postepowanie-cywilne/register


Trwający od marca 2020 r. stan globalnej pandemii COVID-19 zakłócił normalne funkcjonowanie społeczeństwa i państwa polskiego we wszystkich sferach, poczynając od gospodarki, a na wymiarze sprawiedliwości kończąc. Celem webinarium pt. „Wpływ COVID-19 na postępowanie cywilne” jest stworzenie forum do dyskusji teoretyków i praktyków prawa procesowego cywilnego, umożliwiającego zidentyfikowanie i systematyzację najważniejszych problemów związanych z wpływem COVID-19 na prawo procesowe cywilne i praktykę sądową w tym obszarze. Wymiana poglądów ma posłużyć wypracowaniu konsensusu co do prawidłowego kierunku reakcji na zaistniałe wyzwania. Zaistniała nadzwyczajna sytuacja jest okazją do usprawnienia i unowocześnienia procedury cywilnej przy zachowaniu konstytucyjnych i konwencyjnych gwarancji i standardów w zakresie realizacji prawa do sądu.

W ramach referatów oraz dyskusji panelowych z udziałem przedstawicieli nauki i praktyki prawa procesowego cywilnego poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:

  • stan epidemii a dopuszczalność zmian w ogólnych standardach prawa do sądu;
  • skutki stanu epidemii: zaprzestanie czynności przez sądy wskutek siły wyższej (art. 173 k.p.c.) czy ciągłość funkcjonowania?;
  • informatyzacja postępowania cywilnego (stan obecny, zaniedbania, doraźne zmiany);
  • zakres czasowy ustaw "covidowych" i ich wpływ na bieg terminów w postępowaniu cywilnym oraz na dotychczasowy model tego postępowania oraz inne zmiany w obszarze postępowania cywilnego.

W dyskusji wezmą udział: prof. dr hab. Andrzej Jakubecki; prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, dr. hab. prof. UAM Paweł Grzegorczyk, prof. dr hab. Karol Weitz, dr hab. prof. UŁ Robert Kulski, dr hab. prof. UŚ Krystian Markiewicz; dr hab. prof. UWM Maciej Rzewuski, dr hab. prof. UO Dariusz Szostek, dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus, dr hab. prof. UAM Marcin Walasik, dr hab. Piotr Rylski, dr Katarzyna Gajda-Roszczynialska, dr Andrzej Olaś, dr Bartosz Wołodkiewicz, Małgorzata Sieńko.

Uprzejmie informujemy, że uczestnicy mogą zadawać pytania przy rejestracji, a także w trakcie webinarium w oknie czatu.

W razie niemożności uczestnictwa w całości webinarium on-line zarejestrowany uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z linku do udostępnianego przez organizatorów zapisu webinarium. Ilość miejsc ograniczona jest do 200 uczestników.

Decydująca o uczestnictwie jest kolejność zgłoszeń. Zapisy odbywają się automatycznie pod adresem: https://webinarswroclaw.clickmeeting.pl/wplyw-covid-19-na-postepowanie-cywilne/register Organizatorzy prześlą uczestnikom, którzy zalogowali się na wydarzenie w czasie rzeczywistym zaświadczenia o udziale w webinarium. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu!


Drukuj   E-mail