Sympozjum „Prawa człowieka a bezpieczeństwo obywatelskie”. Gorzów Wielkopolski 30 września 2019

Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych AJP w Gorzowie Wielkopolskim

Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich Oddział Gorzowski

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia Oddział Gorzowski

zapraszają na

Sympozjum

Prawa człowieka a bezpieczeństwo obywatelskie.

30 września 2019 r.

10.30 – Otwarcie sympozjum
W imieniu organizatorów Sympozjum otworzy dr hab. prof. AJP Beata Orłowska –

Dyrektor ACBE AJP w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

30 września 2019 r., Aula – budynek nr 5, ul. Chopina 52b

Program konferencji

godz. 10.30: Otwarcie sympozjum

W imieniu organizatorów Sympozjum otworzy dr hab. prof. AJP Beata Orłowska – Dyrektor ACBE AJP w Gorzowie Wielkopolskim

godz. 10.45: Wystąpienia referentów i panel dyskusyjny

moderator dr hab. Prof. AJP Witold Sobczak – WPiA AJP w Gorzowie Wielkopolskim

dr Michał Laskowski, Sędzia Sądu Najwyższego – Prawo do rzetelnego procesu jako prawo człowieka

dr Maciej Taborowski, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich – Praworządność z art. 2 TUE jako warunek ochrony praw i gwarancji obywatelskich w systemie prawnym UE

dr hab. Aleksandra Wentkowska, Uniwersytet Śląski, pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich – Działania Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze skarg na Policję

dr hab. Prof. USz Marek Andrzejewski, Uniwersytet Szczeciński – Prawa człowieka w postępowaniach sądowych w sprawach rodzinnych, czyli o adekwatności procedur do podlegających im problemów

mecenas Karolina Kędziora, Prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego – Pro bono dla równości – perspektywa organizacji społecznej specjalizującej się w przeciwdziałaniu dyskryminacji

dr Izabela Gawłowicz, Uniwersytet Zielonogórski – Wolność związkowa wśród istotnych elementów bezpieczeństwa obywatelskiego

godz. 13.00 Zakończenie sympozjum