Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Relacja z konferencji w Rydze w dniu 5 kwietnia 2019 roku

W dniu 5 kwietnia 2019 roku w siedzibie Sądu Administracyjnego w Rydze, Stowarzyszenie Sędziów Łotewskich uczciło swoją 90–tą rocznicę powstania (1929) konferencją na temat „Niezależność sądownictwa – sprawa państwowa czy wąski cel własny?(Independence of the judiciary – national goal or narrow self – aim?). Stowarzyszenie Iustitia reprezentowała SSO Joanna Sienkiewicz, Wiceprezes Śląskiego Oddziału. Konferencję prowadził i moderował Prezes Stowarzyszenia Sędziów Łotewskich Juris Silins.

Swoją obecnością zaszczycili najbardziej znamienici przedstawiciele łotewskiego wymiaru sprawiedliwości: Ivar Bickovics, Prezes Sądu Najwyższego i jednocześnie przewodniczący łotewskiej KRS, Minister Sprawiedliwości Janis Bordans oraz Juta Strike, parlamentarzystka, Przewodnicząca Komisji Spraw Prawnych niższej izby parlamentu Saeima, którzy wygłosili mowy inauguracyjne. Wśród wielu gratulacji dla Stowarzyszenia Iustitia, wiele mówili o niezawisłości sędziowskiej, roli samorządu sędziowskiego, doskonalenia systemu kształcenia sędziów.

Następnie swoje referaty przedstawili prelegenci.

Aldis Lavins – sędzia łotewskiego Sądu Konstytucyjnego, mówił o niezawisłości  sędziowskiej   jako wartości  konstytucyjnej .  

Maris Vigants , prezes odpowiednika polskiego WSA,  a jednocześnie przewodniczący  sędziowskiej  komisji  kwalifikacyjnej, omówił problematykę wyzwań  komisji w odniesieniu do rekrutacji sędziów i ich najlepszego przygotowania do zawodu.  

Dzintra Balta – sędzia wydziału cywilnego łotewskiego Sądu Najwyższego skupiła swą uwagę na komunikacji sędziów ze społeczeństwem i starała się znaleźć odpowiedź na pytanie,   czy niezawisłość sędziowska ma pierwszeństwo przed owym komunikowaniem się , czy też nie .

Druga część konferencji była poświęcona wystąpieniom gości z innych państw nadbałtyckich :  

I tak

Anu Uritam, sędzia Sądu Rejonowego  w Harju, wiceprezes stowarzyszenia sędziów estońskich opowiedziała o  narastających obawach w Estonii,  a dotyczących nowej weryfikacji sędziów. Taki pomysł ma jedna z partii populistycznych, która swój pomysł  poddała pod osąd społeczny, a równocześnie dąży do koalicji z partiami parlamentarnymi, które temu wyraźnie się nie sprzeciwiły.

Ramunas Gadliauskas, prezes stowarzyszenia sędziów litewskich mówił dużo o rozwoju systemu sądownictwa na Litwie, ilustrując to imponującym filmem o sądach litewskich. Najwięcej uwagi  jednak poświęcił znanej aferze korupcyjnej w środowisku sędziowskim i adwokackim oraz o trudnościach w jej rozliczeniu.

Nasza reprezentantka SSO Joanna Sienkiewicz  była poproszona o omówienie najistotniejszych zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości od roku 2015. Największe zainteresowanie słuchaczy  skupiło się na postępowaniach dyscyplinarnych kierowanych wobec polskich sędziów, obniżaniu autorytetu i rangi naszego zawodu w  społeczeństwie,  polityczno-medialnym ataku na nasze środowisko.  Dużo uwagi poświęcone zostało  sprawom  zawisłym przed TSUE, szczególnie dlatego, iż konferencja miała miejsce dzień po tym, jak Komisja Europejska wszczęła  postępowanie w sprawie naruszenia prawa europejskiego przez Polskę w odniesieniu do postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów. Ponieważ konferencja odbyła się w związku z obchodami rocznicy stowarzyszenia sędziowskiego i dużo o takich stowarzyszeniach mówiono,  mieliśmy się czym pochwalić.  Zaprezentowany został  film o 3 ostatnich latach działalności naszego Stowarzyszenia.  Wywołał poruszenie i spowodował, iż na ręce naszej przedstawicielki złożono wyrazy podziwu i poparcia dla aktywności Iustitii dla działań w ochronie praworządności.


Drukuj   E-mail