Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Rodzinnego w Katowicach - 11 kwietnia 2019r.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia objęło honorowym patronatem Ogólnopolską Konferencję Naukowa Prawa Rodzinnego pt.: „3 x M – miłość, małżeństwo i majątek. Czyli słów kilka o majątkowych prawach i obowiązkach małżonków”, która odbędzie się 11 kwietnia 2019r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Konferencja organizowana jest przez Koło Naukowe Prawa Rodzinnego "Ignis Familiae".

Ideą organizowanego wydarzenia jest zaprezentowanie problematyki związanej z majątkowymi prawami i obowiązkami małżonków w polskim systemie prawnym, także na tle porównawczym, będącymi nierozerwalną częścią pożycia małżeńskiego i mającymi znaczący wpływ na relacje małżonków, a także pośrednio ich dzieci. Konferencja ma na celu kompleksowe omówienie zagadnień związanych z majątkowymi umowami małżeńskimi, podziałem majątku wspólnego, a w szczególności z alimentami, ich egzekucją, pełnionymi funkcjami czy roszczeniami w przedmiocie alimentów.

Tematyka Konferencji została nakreślona w ww. sposób, ze względu na to, iż stanowi ona jedno z ważniejszych zagadnień współczesnego świata, a także niejednokrotnie jest związana z relacjami rodzinnymi i dobrem dziecka. Wydarzenie ma na celu zwrócenie uwagi na skutki obecnie obowiązujących rozwiązań prawnych oraz zaproponowanie zmian w zakresie obowiązków i praw majątkowych między małżonkami.

Gośćmi Konferencji będą przedstawiciele doktryny z całej Polski, praktycy, a także studenci i doktoranci. Konferencja została objęta patronatem m. in. Rzecznika Praw Obywatelskich, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce czy Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", Prezydenta Miasta Katowice, Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach oraz Rady Izby Notarialnej w Katowicach.

Miejsce Konferencji: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Aula nr 8, ul. Bankowa 11b.

Serdecznie zapraszamy do udziału.


Drukuj   E-mail