Zaproszenie na spotkanie: Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach z zakresu ochrony środowiska (18 kwietnia 2019r. Katowice)

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi zaprasza na spotkanie poświęcone znaczeniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach z zakresu ochrony środowiska. Spotkanie jest częścią projektu „Prawo na rzecz bardziej zielonej Europy” finansowanego przez Komisję Europejską w ramach projektu LIFE. Projekt ma na celu lepszą implementację i stosowanie prawa ochrony środowiska. W trakcie wydarzenia poruszone zostaną zarówno kwestie teoretyczne, związane z międzynarodowymi oraz europejskimi standardami dostępu do procedur odwoławczych w obszarze ochrony środowiska, jak i praktyczne, dotyczące przede wszystkim trudności, które mogą zniechęcać sędziów do zadawania pytań prejudycjalnych. W roli prelegentów wystąpią praktycy prawa i pracownicy naukowi. Spotkanie skierowane jest głównie do sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów.

Miejsce i czas: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, sala Rady Wydziału, ul. Bankowa 11b, Katowice, 18 kwietnia 2019 r.

Program (pdf).