Zaproszenie na Drugi Kongres Praw Obywatelskich - Warszawa 14-15 grudnia 2018 roku

Warszawa, 5 grudnia 2018 r.

Szanowne Panie i Panowie Sędziowie,

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”,

W dniach 14 i 15 grudnia 2018 r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE organizuje Drugi Kongres Praw Obywatelskich. To największe tegoroczne wydarzenie w Polsce poświęcone problematyce przestrzegania praw obywatelskich. W Kongresie weźmie udział ok. 160 mówców, którzy wystąpią w 43 panelach i warsztatach. Będą wśród nich także przedstawiciele stowarzyszeń sędziowskich. W czasie Kongresu będzie można się także zapoznać z działalnością wielu organizacji pozarządowych.

Tegoroczny Kongres podzielony jest na cztery bloki tematyczne: 1) rządy prawa, 2) równość – lekcje z historii, 3) „biorąc prawa poważnie”, oraz 4) sprawność sądownictwa. Dobór tematów jest nieprzypadkowy. Nie ma bowiem w Polsce obecnie ważniejszego wyzwania niż ochrona wartości związanych z demokratycznym państwem prawnym. Dlatego też kilkanaście paneli poświęconych zostanie tematyce, która jest przedmiotem ożywionej debaty w kraju, czyli niezależności sądownictwa oraz sprawności wymiaru sprawiedliwości. Kongres Praw Obywatelskich nawiązuje do konkluzji Kongresu Prawników Polskich. Paneliści i panelistki zastanawiać się będą jak należy reformować system wymiaru sprawiedliwości, jak zaplanować długoterminowe zmiany w sądownictwie, zbudować wokół strategii reformy konsensus społeczny, a jednocześnie zapewnić pełne poszanowanie dla gwarancji niezawisłości sędziów oraz niezależności sądownictwa.

Poszczególne panele i warsztaty dotyczyć będą również kwestii szczegółowych, takich jak stosowanie europejskiego nakazu aresztowania po wyroku TSUE w sprawie Celmer, kierowanie pytań prejudycjalnych do TSUE, biegli sądowi, sytuacja osób z niepełnosprawnościami w sądach i prokuraturze, informatyzacja sądów, rola prokuratury jako strażnika praworządności czy edukacja obywatelska na temat sądów.

Chcielibyśmy Panie i Panów Sędziów zaprosić do uczestnictwa w Kongresie. Jesteśmy przekonani, że dzięki Państwa aktywnemu zaangażowaniu Kongres może stać się istotnym impulsem do rzeczywistej reformy sądownictwa.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu, w tym dotyczące rejestracji, znajdują się na stronie https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kpo .

Dr Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia