Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Konferencja „Wpływ władzy politycznej na Wymiar Sprawiedliwości w Państwach Grupy Wyszehradzkiej” - Kromieryż, 5-6 listopada 2018 roku

Przedstawiciele Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” oraz prokuratorzy reprezentujący Stowarzyszenie „Lex Super Omnia” wzięli udział w konferencji „Wpływ władzy politycznej na Wymiar Sprawiedliwości w Państwach Grupy Wyszehradzkiej”, organizowanej w Kromieryżu przez Unię Prokuratorów Republiki Czeskiej we współpracy z czeską Unią Sędziów. Ponad osiemdziesięciu uczestników z Czech, Słowacji, Węgier i Polski debatowało o destrukcyjnym wpływie rządzących na niezależność wymiaru sprawiedliwości.

Uczestnicy konferencji z uwagą przyjęli wystąpienia poświęcone aktualnej sytuacji polskiej prokuratury i sądownictwa. Czeska Unia Prokuratorów od dłuższego czasu śledzi wydarzenia w Polsce i wyraża swe pełne poparcie dla polskich sędziów i prokuratorów w ich działaniach sprzeciwiających się podporządkowaniu wymiaru sprawiedliwości władzy politycznej, uznając ingerencję rządzących w niezależność sądownictwa za całkowicie niezgodną z zasadami demokratycznego państwa prawnego.

Rozpad rządów prawa na Węgrzech i upolitycznienie tamtejszego wymiaru sprawiedliwości przedstawił na konferencji profesor Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie, András László Pap, który zarazem złożył polskim sędziom wyrazy szacunku za to, z jaką mocą występują w obronie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

Sytuację w Republice Czeskiej opisał sędzia konstytucyjny, Vojtech Šimíček, zaś Pavol Žilinčík z Biura Rzecznika Prawa Obywatelskich mówił o realiach panujących na Słowacji. Uwagi na temat relacji między prawem a polityką z punktu widzenia byłego dziennikarza przedstawił prawnik, Tomáš Němeček.

W ramach Klubu Filmów Sądowych wyświetlono film "Morderstwo okupacji - cierpienie sędziego Karela Vaše” (2013), opisujący zbrodnie komunistycznego wymiaru sprawiedliwości.  Obraz został zapowiedziany osobiście przez jego autora - historyka Pavla Palečka.

Konferencja dała możliwość wymiany wzajemnych doświadczeń i była kolejnym wyrazem tego, że polscy sędziowie - w swych staraniach o niezależność sądownictwa i zachowanie niezawisłości - nie są osamotnieni.


Drukuj   E-mail