Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Konferencja FOR - Niezależność sądów a rozwój gospodarczy

W dniu 4 września 2017 r. w warszawskiej siedzibie Forum Obywatelskiego Rozwoju odbyła się konferencja, na której zaprezentowano raport wykazujący powiązania pomiędzy stopniem niezależności sądów a tempem rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów.

Prof. Leszek Balcerowicz oraz autorzy raportu Aleksander Łaszek i Marek Tatała przedstawili wyniki badań empirycznych. Potwierdzają one pozytywny wpływ niezależności sądownictwa na wzrost gospodarczy i wolności obywatelskie. Badania naukowe opierające się na różnych miarach niezależności sądów i doświadczeniach wielu krajów są przy tym zgodne, że niezależność sądownictwa jest stanem dobrym i pożądanym. Niezależne sądy są kluczowym elementem podziału władz w państwie, co z kolei pozwala na istnienie zasad państwa prawa. By skutecznie i sprawiedliwie rozstrzygać spory, sądy muszą być niezależne od innych władz, partii politycznych, prokuratury czy różnych grup interesu. Jak wykazują badania, brak niezależności sądów oznacza, że sądy nie pełnią skutecznie swoich funkcji. W efekcie zniechęca to do zawierania umów (nie ma ich skutecznej egzekucji) i zmniejsza wielkość legalnego rynku. Bez niezależnych sądów osoby prywatne i firmy nie są wystarczająco chronione przed nadużyciami ze strony państwa, co osłabia bodźce do inwestowania. W konsekwencji gospodarka rozwija się wolniej. Badanie pokazują też, że im bardziej ograniczona niezależność sądów, tym słabsza jest ochrona wolności obywatelskich i praw człowieka, a tym samym rośnie możliwości ich naruszania przez organy państwa.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” reprezentowali na konferencji prezes Krystian Markiewicz i członek zarządu Arkadiusz Tomczak.

Szczegółowy raport i prezentacje dostępne są pod adresem:

https://for.org.pl/pl/a/5469,analiza-12/2017-bez-niezaleznych-sadow-gospodarka-rozwija-sie-wolniej-i-zagrozone-sa-wolnosci-obywatelskie


Drukuj   E-mail