Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Rozproszona kontrola konstytucyjności - Katowice 2017

 Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia

ma zaszczyt zaprosić na konferencję:

„SĘDZIA A KONSTYTUCJA.

Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”

Poniżej przedstawiamy program konferencji, w tym listę znakomitych prelegentów, którzy zaszczycą nas swoją obecnością i cennym głosem w dyskusji.

Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania tutaj. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres internetowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Konferencja jest nieodpłatna. Organizatorzy nie zwracają kosztów uczestnictwa. O udziale w konferencji będzie decydowała kolejność zgłoszeń

Program konferencji

„SĘDZIA A KONSTYTUCJA.

Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”

 Katowice 2017

 

PIĄTEK 3 marca 2017 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11b, Katowice, a. 8

Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka, Rzecznik Praw Obywatelskich, Polska Akademia Umiejętności – stacja naukowa w Katowicach.

Patronat:       I Prezes Sądu Najwyższego – prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf

                     Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego – prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski

 

9.30      – otwarcie: Dziekan WPiA, przedstawiciele współorganizatorów

10.00-11.30 Problem rozproszonej kontroli konstytucyjności prawa w Polsce – nowe otwarcie?

Dopuszczalność i zakres samodzielnej kontroli konstytucyjności przez sędziów była przedmiotem debaty toczącej się w Polsce przez dwie ubiegłe dekady. Celem panelu jest spojrzenie na jej wynik i ukształtowaną wraz z nią praktykę sądową z perspektywy obecnych warunków ustrojowo-prawnych. Ma to służyć poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie rozproszoną kontrolę konstytucyjności należy – na gruncie obowiązującej Konstytucji oraz przepisów innych aktów normatywnych – uznać za co do zasady dopuszczalną i w jakim stopniu na stanowisko dotyczące takiej dopuszczalności może i powinna mieć wpływ sytuacja, w jakiej znalazł się aktualnie Trybunał Konstytucyjny.

Moderator: prof., r.pr. Wojciech Popiołek (WPiA UŚ)

Paneliści:   SSN, prof. Małgorzata Gersdorf (SN, WPiA UW),

                   prof., sędzia Marek Safjan (TSUE, TK, WPiA UW)

 

11.30-11.45 Przerwa kawowa

11.45-13.15 Problem sytuacji prawnej Trybunału Konstytucyjnego

Działania, jakich przedmiotem w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy stał się Trybunał Konstytucyjny zrodziły wiele wątpliwości prawnych dotyczących legalności jego obecnego składu oraz wewnętrznej organizacji. Celem panelu jest podsumowanie tych wątpliwości oraz toczącej się wokół nich dyskusji i sformułowanie wniosków dotyczących aktualnego stanu prawnego odnoszącego się do statusu poszczególnych osób działających w Trybunale w świetle norm konstytucyjnych i ustawowych, a także skutków prawnych jakie mogą z tego wynikać dla oceny podejmowanych przez nie czynności.

Moderator:     prof. UŚ, r.pr. Tomasz Pietrzykowski (WPiA UŚ)

Paneliści:      prof. UW, r.pr. Marcin Matczak (WPIA UW)

                     dr Ryszard Balicki (WPAiE UWr)

 

13.15-14.00 Przerwa obiadowa

14.00-15.30 Wadliwość wyroku TK a jego moc obowiązująca

Przepis art. 190 Konstytucji stanowi, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i mają moc powszechnie obowiązującą. Przepis ten – podobnie jak wszelkie inne, podlegać musi wykładni, a ustalenie jego właściwego znaczenia i zakresu wymaga wzięcia pod uwagę wszelkich relewantnych racji i argumentów  interpretacyjnych. Należy do nich zawarte w ustawie regulującej działalność Trybunału Konstytucyjnego odesłanie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Celem panelu jest przedyskutowanie normatywnego znacznie tego odesłania dla interpretacji art. 190 Konstytucji. W szczególności odpowiedzi wymaga pytanie czy i w jakim zakresie sędziowie posiadają kompetencję do oceny ewentualnych wad, jakimi dotknięte mogą być czynności Trybunału oraz skutków prawnych, jakie mogą one wywierać na istnienie, charakter prawny i moc wiążącą takich czynności.

Moderator:     SSO, prof. UŚ Krystian Markiewicz (SSP Iustitia, WPiA UŚ, SO)

Paneliści:      SSN, prof. Tadeusz Ereciński (SN, WPIA UW),

                     SSN, prof. Karol Weitz (SN, WPiA UW)

 

15.30-15.45   przerwa kawowa

15.45-17.15 Rozproszona kontrola konstytucyjności prawa a sytuacja prawna obywatela

Rozproszona kontrola konstytucyjności prawa, w szczególności w przypadkach, gdy polega ona na kontroli prawidłowości, charakteru prawnego oraz mocy wiążącej czynności orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego, może w istotnym stopniu negatywnie odbijać się na wartościach pewności i przewidywalności prawa, a także zaufania obywatela do państwa i działalności jego organów. Celem panelu jest dyskusja poświęcona kompetencji sądów w odniesieniu do kwestii oceny konstytucyjności prawa z perspektywy obywatela, współczesnych standardów ochrony jego praw i wolności oraz poszanowania jego uzasadnionych oczekiwań wobec organów stosowania prawa.

Moderator:     dr hab. adw. Jacek Barcik (WPiA UŚ)

Paneliści:      prof. sędzia Ewa Łętowska (INP PAN, TK, NSA)

                      prof. adw. Piotr Kardas (WPiA UJ, NRA),

                      prof. adw. Maciej Gutowski (WPiA UAM, NRA)

 

17.15-17.30 podsumowanie i zamknięcie konferencji

- prof. Jerzy Zajadło (WPiA UG)


Drukuj   E-mail