Konferencja w KSSiP

21 kwietnia 2016 roku w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury odbyła się konferencja: „Droga aplikanta sędziowskiego do służby sędziowskiej- aplikacja sędziowska i co dalej?”

W konferencji uczestniczyli m.in. Wicemarszałek Sejmu RP- Barbara Dolniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości- Łukasz Piebiak, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa- Dariusz Zawistowski, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych- Dariusz Sałajewski, Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka- Stanisław Piotrowicz, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka- Małgorzata Wassermann,  Sekretarz Generalny Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN- Wojciech Postulski, Przewodnicząca Rady Programowej KSSiP- prof. Janina Błachut, prezesi i wiceprezesi sądów apelacyjnych i okręgowych, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej, członkowie Rady Programowej KSSiP, wykładowcy KSSiP, przedstawiciele doktryny, reprezentanci stowarzyszeń Iustitia i Themis, sędziowie, prokuratorzy, aplikanci i absolwenci KSSiP.

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - prof. Małgorzata Manowska otwierając Konferencję zauważyła, że nadal aktualne jest pytanie,  czy urząd sędziego ma być ukoronowaniem kariery prawniczej, czy prowadzić do niego powinna edukacja i praktyka w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Sędzia Wojciech Postulski- Sekretarz Generalny Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN podkreślił, w większości państw Unii Europejskiej nabór do służby sędziowskiej odbywa się poprzez konkursy na aplikację sędziowską. Wszystkie systemy mają charakter modularny – szkolenie składa się z segmentu teoretycznego, praktyki w sądach oraz części polegającej na wykonywaniu wstępnych czynności praktycznych.  W Holandii tworzy się indywidualny program szkolenia dla każdego aplikanta, a przed nominacją sędziowską kandydat na sędziego ma czas na zapoznanie się ze specyfiką wydziału, w którym rozpocznie swoją sędziowską służbę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Łukasz Piebiak stwierdził, że obecnie nie ma możliwości, aby zawód sędziego stał się ukoronowaniem kariery prawniczej. Uznał, że jest potrzeba szerokiej dyskusji na temat modelu dojścia do służby sędziowskiej. W jego ocenie jest możliwość, aby zdanie egzaminu sędziowskiego po zakończeniu szkolenia wstępnego gwarantowało uzyskanie asesury.

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa - sędzia Dariusz Zawistowski podkreślił, że  koncepcja gwarancji stanowiska asesorskiego dla absolwentów KSSiP jest wątpliwa z punktu widzenia konstytucyjności. Ponadto w tej sytuacji KRS nie miałaby wpływu na nominacje asesorskie osób, które zdały egzamin sędziowski po zakończeniu aplikacji w KSSiP.

Przedstawiciel Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA - sędzia Małgorzata Stanek podkreśliła, że Stowarzyszenie rozumie prawo obywateli do sądu również jako prawo do najlepszego sędziego, który rozpozna sprawę. Iustitia jest zainteresowana stworzeniem optymalnego modelu dochodzenia do służby sędziowskiej. Jednocześnie skrytykowała zbyt częste zmiany przepisów prawnych dotyczących przebiegu całego cyklu szkolenia wstępnego i to niejednokrotnie w czasie trwania aplikacji. W jej ocenie należy wziąć pod uwagę doświadczenia innych krajów UE, w których model szkolenia centralnego istnieje już od wielu lat (np. we Francji). Zwróciła uwagę na to, że nie można doprowadzić do sytuacji, żeby w wymiarze sprawiedliwości zabrakło miejsca dla znakomicie przygotowanych do zawodu sędziowskiego absolwentów KSSiP

Przedstawiciel Themis – sędzia Maciej Czajka zauważył, że zawód sędziego powinien być atrakcyjny dla najlepszych prawników, a obserwuje się osłabienie pozycji sędziego. Jego zdaniem aplikacja sędziowska powinna być dominującą drogą dojścia do służby sędziowskiej.

Podczas dyskusji, w której zabrali głos między innymi członkowie KRS, Rady Programowej KSSiP oraz sędziowie zaproszeni na Konferencję, większość dyskutantów opowiedziała się za modelem, w którym droga do zawodu sędziego będzie prowadzić przez aplikację w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.


Drukuj   E-mail