III Kongres Sędziów Gospodarczych - skrót relacji

- Różnica jest w mentalności. Tam do sadów przychodzą ludzie, aby dowiedzieć się, kto ma rację. Do polskich sadów przychodzi się, by sąd przyznał im rację – porównywał sytuację polskich sądów do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Danii i Holandii sędzia SO w Warszawie Wiktor Piber. Interesująca dyskusja na temat nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia br. dotyczących mediacji odbyła się 3 marca w Warszawie podczas III Kongresu Sędziów Gospodarczych. Organizatorami było Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" oraz Wydział Prawa i Administracji Uczelni im. Ryszarda Łazarskiego.

Wspólnie z przedstawicielami środowisk prawniczych oraz przedsiębiorców sędziowie omawiali problemy, na które natrafiają sądy gospodarcze. Dla sędziów kongresy są tradycyjnie okazją do wymiany doświadczeń i poglądów nie tylko we własnym gronie. III Kongres podzielony był na trzy panele: funkcjonowanie sądów gospodarczych w praktyce – perspektywa sądów i przedsiębiorców, znaczenie mediacji i arbitrażu w rozstrzyganiu sporów gospodarczych oraz znaczenie sądów gospodarczych dla jednostki i państwa. Prowadzili je kolejno: sędzia Waldemar Żurek (KRS), sędzia Aneta Łazarska (Iustitia) i prof. Marek Kolasiński.Drukuj   E-mail