Konferencja "Ethos sędziego" - SSP "Iustitia" i Uczelnia Łazarskiego

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" i Uczelnia Łazarskiego zapraszają na organizowaną wspólnie konferencję na temat "Ethos sędziego".

Konferencja odbędzie się w dniu 18 marca 2016 r. w siedzibie uczelni przy ul. Świeradowskiej 43 w Warszawie, a wśród jej uczestników i prelegentów są dwaj prezesi Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku - Jerzy Stępień i Bohdan Zdziennicki oraz sędziowie.

Na konferencję został specjalnie przygotowany, jako kanwa dyskusji, film poświęcony pamięci trzech wybitnych sędziów Sądu Najwyższego: Aleksandra Mogilnickiego, Prezesa Izby Karnej usuniętego ze stanowiska w 1929 r. przez władze za konsekwentną obronę niezawisłości sędziowskiej, Stanisława Rudnickiego, usuniętego ze stanowiska sędziego z podobnych przyczyn w 1982 r., a po upadku komunizmu - Prezesa Izby Cywilnej, oraz Stanisława Dąbrowskiego, zmarłego niedawno Pierwszego Prezesa tego Sądu. 

Przedstawiamy program konferencji.

 

Godz. 10.00 - Uroczyste otwarcie konferencji i przywitanie gości

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”  SSO Maciej Strączyński

Dziekan Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego dr Mieczysław Błoński

godz. 10.15 - Część I: Sędzia między władzą wykonawczą i ustawodawczą

Wykład inauguracyjny - „Sędzia - arbiter czy urzędnik”.

prorektor Uczelni Łazarskiego Jerzy Stępień, prezes TK w st. spocz.

godz. 10.35 - Film poświęcony pamięci:

 - Prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego Aleksandra Mogilnickiego,

 - Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego,

 - Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Stanisława Rudnickiego.

Godz. 11.10-12.35 - panel dyskusyjny na kanwie filmu. 

Moderator - SSO dr Aneta Łazarska

Prezes TK w st. spocz. Jerzy Stępień

Prezes TK w st. spocz. dr Bohdan Zdziennicki

Prezes SSP "Iustitia" Maciej Strączyński

Godz. 12.35 - przerwa na lunch 

Godz. 13.15 - Część II: Wzorzec sprawiedliwego sędziego – mit czy rzeczywistość?

Moderator - SSN Michał Laskowski

SSN w st. spocz. Maria Teresa Romer, b. prezes SSP "Iustitia"

SSN Katarzyna Gonera, członek KRS, b. wiceprezes SSP "Iustitia" 

SSA dr Małgorzata Manowska, dyrektor KSSiP

SSA w st. spocz. Michał Kopeć, b. wiceprezes SSP "Iustitia"

SSO dr Aneta Łazarska

(wystąpienia panelistów będą przeplatane fragmentami filmu).

Godz. 15.15 - dyskusja i zakończenie konferencji.

 

 


Drukuj   E-mail