Konferencja w sprawie mediacji

Stowarzyszenie Notariuszy RP organizuje konferencję naukową "Mediacja jako nowoczesny sposób rozwiązywania konfliktów". Konferencja odbędzie się w dniu 29 stycznia 2016 r. w godzinach 10:00 - 17:00 w Warszawie, na Uczelni Łazarskiego, ul. Świeradowska 43.  

Konferencja jest objęta patronatem SSP „Iustitia”.

Program merytoryczny Konferencji obejmuje istotę mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, również w kontekście międzynarodowym oraz metodologię pracy mediatora. Podczas Konferencji poruszone zostaną istotne zmiany w obowiązujących przepisach po wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawy z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.

Organizatorzy liczą na aktywny udział mediatorów, pracowników naukowych, sędziów, prokuratorów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych i studentów. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń i poglądów na temat mediacji, szczególnie w obliczu zmian ustawodawczych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja na stronie Stowarzyszenia Notariuszy RP.


Drukuj   E-mail