Konferencje z udziałem "Iustitii"

W październiku i listopadzie 2015 r. przedstawiciele SSP „Iustitia” uczestniczyli w trzech wydarzeniach, istotnych z punktu widzenia statutowych celów Stowarzyszenia.

W dniach 19-20.10.2015 r. w Warszawie odbyła się 12 Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” zorganizowana przez Fundację Dzieci Niczyje wraz Ministerstwem Sprawiedliwości i Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. Relacja z konferencji.

W dniach 5-6.11.2015 r. w Warszawie odbył się VII Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego  - INSO 2015, zorganizowany przez Instytut Allerhanda. Kongres był objęty patronatem SSP "Iustitia". Relacja z konferencji.

 

W dniu 27 listopada 2015 r. w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk odbyło się spotkanie „Uzasadnienia orzeczeń sądowych: problemy – próby odpowiedzi”, zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia”, w ramach projektu poświęconego uzasadnieniom decyzji stosowania prawa, realizowanego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.  Relacja ze spotkania.


Drukuj   E-mail