Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-791/19 R Komisja / Polska

Data
15.07.2021 10:00 am - 11:00 am

Opis

C-791/19 R 

Zawieszenie stosowania przepisów dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów.