Webinarium z dr hab.  Michałem Balcerzakiem, prof. UMK profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Praw Człowieka

Data
17.12.2020 12:00 pm - 3:00 pm

Opis

Zapraszamy na trzecie z serii szkoleń on-line!

Stosowanie tymczasowego aresztowania oraz innych form detencji w kontekście postępowania karnego z perspektywy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”

 

Termin szkolenia: CZWARTEK 17 grudnia 2020 roku godz. 12.00 – 15.00

 

Webinarium z dr hab.  Michałem Balcerzakiem, prof. UMK
profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Praw Człowieka

Dyplom Międzynarodowego Instytutu Praw Człowieka w Strasburgu i Akademii Prawa Europejskiego we Florencji. Nagroda Fundacji im. Prof. Manfreda Lachsa za najlepszą książkę z zakresu prawa międzynarodowego opublikowaną w 2008 r. ("Zagadnienie precedensu w prawie międzynarodowym praw człowieka").
Współpracownik Zespołu Pełnomocnika MSZ do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Przedstawiciel Polski w Komitecie Zarządzającym ds. Praw Człowieka Rady Europy (CDDH) w latach 2004-2008. Przewodniczący Grupy Roboczej Rady Europy ds. praw człowieka w kontekście przyspieszonych procedur uchodźczych (GT-DH-AS, 2006-2008).

Członek l'Institut international des droits de l'homme w Strasburgu. Zastępca członka Zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2012-2017).

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich.

Sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kadencji 2018-2022.

ZAKRES SZKOLENIA:

- przedstawienie zasad i standardów wynikających z art. 5 EKPC i orzecznictwa ETPC dla stosowania tymczasowego aresztowania

- omówienie „historii problemu” przewlekłości aresztu tymczasowego w sprawach przeciwko Polsce

- orzekanie o środkach zabezpieczających z perspektywy art. 5 EKPC

- pytania/odpowiedzi, dyskusja

ZAPISZ SIĘ TUTAJ /kliknij w link do rejestracji/:

https://webinarswroclaw.clickmeeting.com/stosowanie-tymczasowego-aresztowania-oraz-innych-form-detencji-w-kontekscie-postepowania-karnego/register