Posiedzenie Izby Dyscyplinarnej w sprawie Igora Tuleya

Data
21.04.2021 12:00 pm - 1:00 pm

Opis

Izba Dyscyplinarna SN będzie rozpoznawać wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i doprowadzenie sędziego Igora Tuleya do Prokuratury. 

Sprawę będzie rozpoznawać Adam Roch.