Posiedzenia NSA dotyczące przedstawienia pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Data
13.05.2021

Opis

Posiedzenia w przedmiocie, przedstawienie (nieprzedstawienie) wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Sądzie Najwyższym w Izbie Dyscyplinarnej, w Izbie Cywilnej, w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, sygnatury akt: II GOK 15/18; II GOK 16/18; II GOK 17/18; II GOK 18/18; II GOK 19/18; II GOK 20/18; II GOK 4/18; II GOK 8/18; II GOK 10/18; II GOK 11/18; II GOK 12/18; II GOK 13/18; II GOK 14/18.