Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie pytań prejudycjalnych Kamila Zaradkiewicza (C-132/20)

Data
18.05.2021 6:00 am - 7:00 am

Opis

Na 18 maja 2021r. Rzecznik Generalny zapowiedział przedstawienie swojej opinii w sprawie C-132/20 (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym przesłany w dniu 10 marca 2020 r. - BM, DM, EN przeciwko Getin Noble Bank S.A.).

Poprzednia rozprawa miała miejsce 2 marca 2021r.: https://www.iustitia.pl/dzialalnosc/kalendarium/c-132-20-rozprawa-przed-tsue-w-sprawie-pytan-kamila-zaradkiewicza