Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie Moniki Frąckowiak i Waldemara Żurka (C-487/19 i C-508/19)

Data
15.04.2021

Opis

Pytania te zostały zadane w związku ze sprawą sędzi Moniki Frąckowiak -(C-508/19) członkini Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, w której to sprawie Pani sędzia domaga się uznania, że sędzia Jan Majchrowski z Izby Dyscyplinarnej nie pozostaje w stosunku służbowym sędziego SN (Jan Majchrowski został powołany do Izby Dyscyplinarnej w 2018 roku przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa) oraz ze sprawą sędziego Waldemara Żurka, gdzie złożono wniosek o wyłączenie od rozpoznawania osób powołanych do obu nowych Izb Sądu Najwyższego (C-487/19).

https://tvn24.pl/polska/sad-najwyzszy-skierowal-do-tsue-piec-pytan-w-sprawie-sedzi-z-poznania-ra944152-2303285

Sprawa Pani sędzi Moniki Frąckowiak ma znaczenie dla wszystkich spraw, które wniesiono do Izby Pracy Sądu Najwyższego o ustalenie, czy także inni neosedziowie Sądu Najwyższego z Izby Dyscyplinarnej, Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Cywilnej zostali skutecznie powołani na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego.

https://www.iustitia.pl/nowa-krs-nowy-sn/3894-22-wrzesnia-2020r-rozprawa-przed-tsue-w-sprawie-statusu-nowych-izb-sadu-najwyzszego-i-osob-powolanych-do-tych-izb-w-zwiazku-ze-sprawa-sedzi-moniki-frackowiak

http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/11788